Nyheter

Byggparterna har enats

Det blir ingen strejk i dag. Byggnads och Maskinentreprenörerna har kommit överens om ett nytt avtal. Det liknar avtalet som fackförbundet har med Sveriges Byggindustrier.

I det nya avtalet finns inga ackordslöner för maskinförare. Men ME-företag, som har olika lyfthjälpsmaskiner på byggen där ackordslön ingår, ska knyta maskinförarens lön till de nivåer som gäller för ackordslaget på den arbetsplatsen. Men kravet är då att maskinföraren arbetar minst 900 timmar med ett jobb.

— Vi fick backa på denna fråga. Vi hade hoppats få gehör för att inte knyta maskinförarnas löner till TBM-listans nivåer. Men vad som är bra är att vi nu har ett avtal för arbetsfred, säger Hampe Mobärg, vd för Maskinentreprenörerna i ett pressmeddelande.

Byggnads fick igenom alla sina krav.

— Genom det nya avtalet tillgodoses de krav vi har på konkurrensneutralitet mellan Byggnads avtal med Maskinentreprenörerna och Sveriges Byggindustrier, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson.