Byggprojekt

Byggpartner bygger nya skolan i Arboga

Byggpartner bygger Gäddgårdsskolan i Arboga. Bild: Arboga kommun
Byggpartner bygger Gäddgårdsskolan i Arboga. Bild: Arboga kommun

Det blir Byggpartner som får bygga nya Gäddgårdsskolan i Arboga. Det klubbade kommunstyrelsen i veckan. Investeringen får uppgå till max 444 miljoner kronor.

ByggPartner och Kommunfastigheter i Arboga har sedan flera år ett strategiskt partneringsamarbete. Som en del i samarbetet kommer nu byggandet av den nya Gäddgårdsskolan att ingå.

I projektet ingår hemklassrum för samtliga årskurser, grundsärskola, en fullstor idrottshall samt konstnärlig utsmyckning i lokaler och utemiljö. I utgifterna ingår även arvode för byggentreprenör, skyddsrum, reservkraft, marksanering och rivning av befintliga byggnader.