Nyheter

Byggpolitiken splittrar blocken

De rödgröna vill återinföra investeringsstödet för hyresrätter och införa en tredjepartsgranskning i byggprocessen. Några tydliga skiljelinjer framkom mellan blocken i den partipolitiska debatt som arrangerades under Nordbyggmässans första dag.

I tisdagseftermiddagens debatt fanns samtliga riksdagspartier representerade. De mest kända namnen var kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD) och språkröret Maria Wetterstrand (MP).

Energieffektiviseringar i byggnadsbeståndet var första punkten på dagordningen. Vänsterpartiets Egon Frid gav en känga till alliansregeringen, som han inte tyckte hade gjort ”i stort sett någonting”.

— Det är förlorade år i energiomställningen, sa han.

Men Mats Odell gav honom mothugg och menade att de rödgröna i princip har varit i regeringsställning sedan miljonprogrammet byggdes

— Regeringen har ett ambitiöst energieffektiviseringsprogram. Det är ett femårsprogram där vi tillför 300 miljoner om året utöver tidigare politik, sa Mats Odell.

Maria Wetterstrand vill se en skärpning av byggnormerna, men det gillade inte ministern.

— Sverige har 55 procent högre byggkostnad än genomsnittet i Europa. Risken med hårdare byggnormer är att det inte byggs någonting, sa han.

Mats Odell berättade också att regeringen har påbörjat ett arbete för att få till stånd ett samarbete kring upprustningen av miljonprogrammet. Arbetet omfattar hittills Malmö, Göteborg, Södertälje, Stockholm och Uppsala.

— Jag skulle vilja åstadkomma en pakt med fastighetsägarna, kommunen och de boende, sa han och lyfte upp Peabs samarbete med Telge i Södertälje som ett lyckat exempel.

En åhörare påpekade att kommunerna ofta ger markanvisningar till de stora byggbolagen, och undrade hur politikerna ser på tävlingar för att öka konkurrensen i markfördelningen.

— Det kanske är en viss feghet som gör att man tilldelar mark till de största. Man kanske inte ska vara så rädd för att ta in mindre aktörer i branschen, sa Anti Avsan från Moderaterna.

— Vi vill ha blandade upplåtelseformer. Då är det rimligt att dela in områden in mindre ytor för att få bättre konkurrens, större blandning och högre kvalitet, sa Maria Wetterstrand.

På frågan om vilka lärdomar man har dragit från den senaste tidens takras svarade Lennart Pettersson från Centern att signalerna från miljödepartementet är att det handlar om byggfel.

— Jag tror att Andreas Carlgren har sagt att i ett fall har man byggt efter konstens alla regler. Ändå rasar det. Det kan bero på beställaren eller en slarvig byggare. Det kan ju inte bero på oss i alla fall, sa Lennart Pettersson.

Med anledning av takrasen togs även frågan om en tredjepartskontroll i byggprocessen upp i debatten. Egon Frid meddelade att de rödgröna kommer att föreslå en tredjepartskontroll i processen kring den nya plan- och bygglagen.

— Regeringen har valt att inte ta med det, de litar fortfarande på egenkontrollen. Men det krävs en bättre kontroll, egenkontrollen kommer inte att räcka, sa Egon Frid.

Carina Moberg från Socialdemokraterna slog ett slag för investeringsstödet till hyresrätter, som de rödgröna vill återinföra om de får makten

— Nu är det dags att göra bokslut. Det byggdes 127 000 bostäder under föregående mandatperiod, under den här blir det kanske 84 000—85 000 bostäder. För mig är det tillräckliga bevis för att investeringsstödet har verkan, sa hon.

Men Mats Odell tyckte att man ska titta i ett längre perspektiv och påpekade att Sverige har byggt mindre per invånare än sina nordiska grannländer per invånare.

— Med 55 procent högre byggkostnader då är det inte nya subventioner som är lösningen. Det är fasta, långsiktiga spelregler, sa Mats Odell.