Nyheter

Byggprojekt i ”fäders spår”

Vasaloppet går genom tre kommuner i Dalarna; Malung-Sälen, Älvdalen och Mora.


Byggvärlden har tittat på vad som byggs i kommunerna, som på söndag står i centrum för det världsberömda skidevenemanget.

Flygplats, skola och sjukhus är några av de aktuella projekten.

HÅLLBAR SKOLA I ÄLVDALEN


Den längsta sträckan av Vasaloppet går genom Älvdalens kommun.Här byggs också Dalarnas nyaste och modernaste skola. Inflyttning i den första etappen sker under vasaloppsveckan.

37 kilometer av vasaloppsspårets totalt 90 km går genom Älvdalens kommun. Här passerar åkarna stationer som bland annat Mångsbodarna, Risberg och Evertsberg.

Inne i centrala Älvdalen byggs just nu Dalarnas nyaste och modernaste skola med plats för 400-500 elever. Kommunen har beslutat att bygga en helt ny skola till en kostnad av cirka 200 miljoner istället för att renovera den gamla och uttjänta skolan, som ska rivas.

Nya Älvdalsskolan får mottagningskök, matsal, musikrum, slöjdsalar och ett helt nytt bibliotek i den första etappen, som slutbesiktigades i februari.

– Första etappen är på cirka 4000 kvadratmeter i två plan och med källarvåning. Det är ett stort bygge, och roligt att vara med om eftersom det inte byggs nya skolor så ofta här, säger Johan Vilhelmsson, platschef hos generalentreprenören Peab.

Nya Älvdalsskolan skolan, som ritats av Tengboms arkitekter, kan kortfattat beskrivas som fem huskroppar med förbindande länkar. Eftersom byggnaden är placerad i en mycket känslig och kulturhistoriskt värdefull miljö mitt emellan Tingshus och kyrka och krävs stor anpassning till platsen.

Älvdalsskolan är byggd efter Sunda Hus-klassificering. Stommen består av betong, taket av falsad plåt och fasaden blir av trä i form av en kebonypanel, med inspiration från bland annat kyrkhärbret.

– Väggblocken tillverkades i vår blockverkstad i Mora, men panelen fick vi spika på plats. Det har varit kallt och mycket snö i vinter så det har varit lite tufft att spika panel, säger Johan Vilhelmsson.

Skolan är lokalt förankrad genom material och miljö.

– Sandsten är ett genomgående material i kommunens fastigheter och även i skolan där vi valt sandsten i golv och bänkskivor, säger Pär Viklund, projektledare på kommunen. I biblioteket och träslöjdssalarna blir det ett kubbgolv som är väldigt slitstarkt.

Byggnationen har pågått i två år, men nu i veckan är det dags för inflyttning i den nya högstadiebyggnaden. Redan under vecka 10 drar etapp 2 igång med rivningssanering. Kvarvarande delar av gamla skolan ska rivas för att ge plats åt en ny låg- och mellanstadiebyggnad. Etapp 3 blir en markentreprenad där skolgård och parkering slutförs.

Blir det sovsalar för skidåkare i nya skolan?

– Nej, det blir det inte, säger Pär Viklund, som har fullt fokus på slutbesiktning och inflyttning.

MORA LASARETT VÄXER


Mora Lasarett genomgår en utbyggnad och ombyggnad.Under skidsäsongen är det extra stor anspänning på vissa avdelningar.
– Det gäller att lyssna på verksamheten och anpassa byggandet därefter, säger Lars Nygårds hos Landstinget i Dalarna, som är beställare. 

Ett nytt gångstråk byggs mellan två av Mora lasaretts huskroppar. Detta är den första delen av en större utbyggnad av kommunikationsstråket ska löpa genom hela huvudbyggnaden.

Samtidigt pågår en tillbyggnad i modulform, en tillfällig utrymmeslösning som ska hålla i 8-10 år. I bottenvåningen ska ögonmottagningen flytta in och på övervåningen blir det en medicinavdelning.

– I och med att vi köpte de begagnade modulerna var vi tvungna att sätta igång byggandet av stråket. Annars skulle vi låsa fast oss 8-10 år framåt och inte ha möjlighet att påbörja stråket. Därför bygger vi den här etappen redan nu, berättar Lars Nygårds.

Nils Skoglunds Bygg är byggentreprenör för gångstråket, och de har även gjort grundläggningen för tillbyggnaden där Flexator levererar och monterar moduler.

Den första etappen av stråket består av cirka 600 kvadratmeter byggyta i fyra plan, två plan över mark och två plan under mark, i platsbyggd betong.

– Stråket ska dockas ihop med modulbyggnaden. Vi ska också byta fönster i till avdelningarna som vetter mot stråket, säger Lennart Nauclér, platschef hos entreprenören Nils Skoglunds Bygg.

Sjukhusets verksamhet pågår parallellt med bygget.

– Vi måste visa hänsyn eftersom verksamhet pågår i sjukhuset under hela byggtiden.

Mora lasarett, som invigdes 1912, är ett av Dalarnas två akutsjukhus. Under sportlovet har till exempel röntgenavdelningen en topp.

– Det är alltid en utmaning att bygga i pågående vårdmiljöer. Det är en väldig anspänning på röntgen under sportlovet.  Då gäller det att lyssna till verksamheten och anpassa byggandet därefter, säger Lars Nygårds.

Byggarbetsplatsen gränsar även till akutintaget och akutens nybyggda helikopterplatta, som byggdes av AB Byggprojekt i Dalarna och invigdes för mindre än ett år sedan. Det får inte finnas någon risk att byggkranarna stör helikoptertransporterna eller att byggstaket skymmer entrén till akuten.

På sjukhusområdet bygger även Skanska en ny ambulansstation.

Och fler projekt finns i pipeline.

– Vi ska ganska snart gå ut med en förfrågan på en helt ny vårdcentral på cirka 2000 kvadrat per plan i två plan samt nybyggnad av en habilitering. Det finns även planer på ett nytt psykiatrihus, säger Lars Nygårds.

FLYGPLATS BYGGS I SÄLEN 


Scandinavian Mountains Airport ska bli en internationell flygplats i Sälen. Satsningen är unik i sitt slag då flygplatsen kommer att utnyttjas av två länder, Sverige och Norge. Markarbeten pågår för att bredda, förlänga och förstärka landningsbanan.

Ett av Dalarnas- och kanske landets – mest spännande byggprojekt finns i Malung-Sälens kommun. Här ska nämligen en ny flygplats byggas, något som inte hör till vanligheterna. Det gäller en utbyggnad av det befintliga sportflygfältet vid Rörbäcksnäs, nio kilometer från Hundfjället, nära norska gränsen.
Redan 2013 ansökte Sälenflyg AB om miljötillstånd för en flygplats. I oktober 2017 togs det första spadtaget för landningsbanan, och nu pågår markarbeten på området. 

Beställare är Scandinavian Mountains Airport AB och kontraktssumman uppgår till 280 MSEK. 

Det är Peab som fått i uppdrag att bygga första etappen av Scandinavian Mountains Airport. I uppdraget, som är en totalentreprenad, ingår en 2500 meter lång och 45 meter bred landningsbana, taxibana, uppställningsyta samt tillhörande serviceytor. Landningsbanan ska breddas och förlängas samtidigt som bärigheten måste stärkas.

I kommande etapper planeras även för en ny terminalbyggnad av internationell klass och shoppingcenter.

PÅGÅENDE OCH PLANERADE PROJEKT


Med hjälp av Sverige Bygger har vi sammanställt ett urval av pågående och planerade byggen i Dalarna. Byggkostnad och byggstart är uppskattad information.

Malung-Sälen:

 • Nybyggnad av fritidsbostäder, 16 brf-lägenheter, Kläppen Gullbrädan, byggherre Österling Bygg AB, planerad byggstart under våren 2018.
 • Nybyggnad av rullbana vid flygplats i Sälen, byggherre Scandinavian Mountain Airport, byggentr Peab Anläggning, byggstart 2017-08
 • Nybyggnad av flygterminal (6000 kvm) och köpcentrum (30 000 kvm) vid flygplatsen, byggherre Scandinavian Mountain Airport, byggstart 2018-05
 • Nybyggnad av vattenverk i Sälen, byggherre Vamas AB, byggentreprenör Byggmäster i Dalarna, byggstart 2017-09
 • Nybyggnad av andelslägenheter i Sälen, Skistar Vacation Club, byggentreprenör Nils Skoglunds Bygg AB, byggstart 2018-04

Älvdalen:

 • Älvdalsskolan, nybyggnad av F-9-skola etapp 1, byggherre Älvdalens kommun, byggentreprenör Peab Sverige AB, byggstart 2016-04
 • Nybyggnad av flerbostadshus, Dragspelslunden etapp 1, byggherre Norra Dalarnas Fastighets AB, byggentre Älvdalsgruppen HB, byggstart 2017-09
 • Dragspelslunden etapp 2, byggherre Norra Dalarnas Fastighets AB, byggentre Älvdalsgruppen HB, byggstart 2018-06
 • Nytt fjällområde med utförsåkning, längdåkning och skoteråkning i Idre, nya liftar och nedfarter, byggherre Idre Himmelsfjäll AB, byggstart 2018-06

Mora:

 • Nybyggnad av brandstation, byggherre Mora Kommun, byggentreprenör NCC Sverige AB, planerad byggstart 2018-04
 • Nybyggnad av flerbostadshus i Morlkarlby, byggherre Morastrand, entreprenör Mjöberg Bygg, byggstart 2017-11
 • Uppförande av fristående modulbyggnad, Mora Lasarett, byggherre Landstinget Fastigheter Dalarna, entreprenör Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, byggstart 2017-10
 • Tillbyggnad av sjukhuset i Mora, nytt stråk hus 01, byggherre Landstingsfastigheter Dalarna, byggentre Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, byggstart 201707
 • Ombyggnad av Mora Centrum/Kyrkogatan mark och gator, byggherre Mora kommun, entreprenör NCC Sverige AB, byggstart 2018-01

Källa: Sverige Bygger