Nyheter

”Byggraset värre än under 90-talskrisen”

6 000 anställda inom byggbranschen har hittills blivit varslade om uppsägning. <br></br> — Vi är mycket oroade. Byggkrisen nu slår värre än under lågkonjunkturen på 90-talet, säger Thomas Gustavsson, Byggnads andre vice ordförande.

Med dagens besked om varslade Skanska-anställda når byggkrisen nya bottennivåer. 6 000 varsel har hittills lagts, och med de små byggföretagen som inte täcks av statistiken är siffran snarare uppe i 7 000 personer som riskerar att förlora jobbet.

— Fortsätter det i den här takten är vi snart uppe i 10 000 varslade i byggsektorn under vintern. Då är det lika illa som under krisen på 90-talet. Den här byggkrisen kom dessutom snabbt, på bara några månader blev det tvärstopp, säger Thomas Gustavsson på Byggnadsarbetareförbundet.

Han befarar att Skanska-koncernens varsel av 3 400 anställda i Norden, varav 2 000 i Sverige, kommer att ge dominoeffekter på underleverantörer. Det kan leda till mycket allvarliga konsekvenser för byggsektorn.

— Byggföretagen har inte lärt sig särskilt mycket av 90-talskrisen. För bara några månader sedan ville arbetsgivarna få in lärlingar eftersom de saknade arbetskraft. Nu är lärlingarna de första som får gå, precis som under den tidigare krisen
Risken är att det som skulle täcka byggsektorns framtida personalbehov söker sig till andra branscher.
— Det gäller att ta tillvara på den arbetskraft som nu är under utbildning, vi kommer att behöva dem när konjunkturen vänder igen, säger Thomas Gustavsson.

Den byggkris som nu drabbar branschen med full kraft har många likheter med 90-talets krisperiod, med ett undantag.
— Då fanns det fungerande byggmarknader i intilliggande länder, vi hade till exempel 15 000 byggnadsarbetare som åkte till Norge för att jobba där. En hel del anställdes i tyska byggprojekt. Nu är situationen mycket värre, det finns inga länder med fungerande byggmarknader att söka jobb i.

Byggfacket stämmer nu in i de krav som ställts på statligt stöd till byggmarknaden.
— Jag tror det måste till någon form av stimulans från regeringen för att renoveringen av miljonprogrammet ska komma igång. Det är ofta allmännyttiga bostadsbolag och kommuner som ansvarar för miljonprogramshusen, de har sällan så gott om pengar.

Detsamma gäller stöd till byggande av hyresrätter, där Thomas Gustavsson förespråkar något liknande det investeringsbidrag som togs bort för något år sedan.
— Vi anser också att rot-avdragen ska återinföras. Det vore en bra, snabb stimulans av regeringen att sätta in skattelättnader för renovering, säger Thomas Gustavsson.