Nyheter

BYGGRASETS FÖRLORARE

Byggbolagen rasar på börsen. Men några krismöten hålls inte — trots att ägarna förlorar miljoner. <br></br> — Investerarna vet att det som händer inte är något vi kan påverka, säger Johan Skoglund.

De största ägarna i JM har haft en värdeminskning på flera hundra miljoner sedan årsskiftet på JM:s ras. Men några nya direktiv har inte kommit från ägarna via styrelsen.
— I det dagliga arbetet påverkas vi inte av börsoron. Det är viktigt för mig att fortsätta utveckla JM, att sälja och bygga bra bostäder, säger Johan Skoglund.

Bolaget har inte heller omvärderat marknaden. JM tror på fortsatt låga räntor och att urbaniseringen, att människor flyttar till storstäderna, fortsätter. Det gynnar bolaget. JM sitter på en bra portfölj av byggrätter. Strategin att 50 procent ska vara bokat när man sätter igång ett projekt ligger fast sedan tio år.
— Det är viktigt att det finns en finansiell styrka och flexibilitet. Då har vi möjlighet att förvärva fler byggrätter, säger Johan Skoglund.

I Peab är det nära mellan ägare och ledning. Huvudägaren Mats Paulsson, som har förlorat 303 miljoner kronor sedan årsskiftet, är vd. Men inte heller Peab har hållit krismöten eller förändrat verksamheten på något sätt.
— Anledningen till det som hänt finns inte i Peab eller i Sverige och är inget vi kan påverka. För oss är det bara att fortsätta göra ett bra jobb, säger informationschefen Gösta Sjöström.

Skanska och NCC resonerar på samma sätt.
— Självklart har vi noterat att det går ner men det som hänt är marknadsrelaterat och handlar inte om Skanska, säger presschefen Peter Gimbe.

Ulf Thorné är presschef på NCC:
— Det finns inga konkreta beslut tagna som konsekvens av börsoron, men vi följer naturligtvis utvecklingen nära som alla andra, säger han.

Byggbolagens företrädare är annars extremt försiktiga i sina kommentarer eftersom det närmar sig rapporttid. Och kurspåverkan i form av kommentarer passar de sig ifrån.
Tomas Billing är vd för NCC.s huvudägare Nordstjernan och ordförande för NCC. Han svarar också att han inte kan uttala sig på grund av att NCC befinner sig i en ”closed period”.

Trots det kraftiga raset verkar det inte heller finnas några krav utifrån på att byggledningarna ska agera. Niclas Höglund är analytiker av byggbolag på Swedbank.
— Byggbolagen har gått ner de senaste 9 månaderna, något före den generella nedgången. Men nedgången beror främst på en osäkerhet på den amerikanska marknaden med risk för spridnings effekter på lite sikt. Värderingen är på historiskt låga nivåer och bolagen har mycket stark finansiell ställning.
— Bolagen har en stark orderingång och bra prisbild, säger Niclas Höglund.

Om kostnadsläget dämpas gynnar det bolagen. Niclas Höglund ser ingen anledning till att byggbolagen ska hålla krismöten. Skanska, som är enda svenska bolaget i USA har en låg exponering mot bostadssidan (fyra procent av USA verksamheten) och bygger inte alls i egen regi.

JM som är nischade på bostäder har, enligt Niclas Höglund, andra fördelar; de använder sig av en stor del underentreprenörer och kan snabbt bromsa sin produktion, de har en bra byggrättsportfölj och rekordhöga marginaler.

Inte heller byggkonjunkturen verkar påverkas av börsoron.
— Vi har räknat med en tillväxt 2008 som är lägre än 2007 och den prognosen ligger fast. Företagen har redan väl intecknat med jobb. Vad som händer 2009 är lite för tidigt att uttala sig om, säger Fredrik Isaksson, prognoschef på Sveriges Byggindustrier.

Fler aktieägare som förlorat på byggraset

Mats O Sundqvist
-38 miljoner
Stefan Persson
-9,8 miljoner
Erik Paulsson
-225,2 miljoner

Byggbolagens börsras

Skanska -10,40 procent

Kurs 1 januari: 120
Kurs 23 januari: 107,5

JM -13,80 procent

Kurs 1 januari: 132,63
Kurs 23 januari: 114,38

NCC -6,90 procent

Kurs 1 januari: 138
Kurs 23 januari: 128,5

Peab -18,60 procent

Kurs 1 januari: 66
Kurs 23 januari: 53,75