Nyheter

Byggs med fyra spår direkt

Visionsbild station Korsvägen. Illustration: White Arkitekter.

Stationerna Haga och Korsvägen byggs med fyra spår, istället för planerade två spår, redan från start. Det har Trafikverket beslutat efter att man konstaterat att det finns utrymme för denna lösning i budgeten. 

Att förbereda stationerna vid Haga och Korsvägen för att längre fram kunna bygga fyra spår, har varit klart sedan tidigare. Men nu har Trafikverket fattat beslut att bygga spåren redan från start.

– Fyra spår istället för två vid Haga och Korsvägen innebär att ännu fler tåg kan trafikera Västlänken, det blir mindre risk för störningar och bättre förutsättningar för punktlighet. Med denna utbyggnad kan vi utveckla angränsande banor och ta emot mer trafik.säger Bengt Rydhed, t.f. regiondirektör för Trafikverket Väst, i ett pressmeddelande.  

Kostnaderna för fler spår vid stationerna Haga och Korsvägen uppgår till en halv miljard kronor. Kostnaden ryms i den befintliga budgeten för Västlänken på 20 miljarder kronor i 2009 års penningvärde.

– När vi under de senaste åren detaljprojekterat har vi kommit fram till flera olika lösningar som optimerar byggnationen. Dessutom har vi avslutat i princip samtliga upphandlingar för deletapperna, och har den kostnadsbilden klar för oss. Därför kan vi nu se att det finns utrymme i projektets budget för att bygga fyra spår vid stationerna, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket.

Det har från början varit klart att station Centralen i Västlänken byggs med fyra spår.