Nyheter

Byggsatsning i krisbudget

Mer pengar till infrastruktur och höjt statsbidrag till kommunerna. Det är några av åtgärderna som regeringen tar till för att minska effekten av finanskrisen.

Budgetpropositionen överlämnas i dag, måndag, till riksdagen. Flera nyheter har dock läckt ut i förväg, bland annat har näringsdepartementet redan presenterat satsningarna på infrastruktur.

En miljard satsas på infrastruktur 2010 och 100 miljoner 2011. För 2012 blir det i stället en minuspost om 400 miljoner.
— I huvudsak handlar det om tidigareläggningar. På lång sikt är det bra med infrastruktursatsningar av tillväxtskäl, sa finansminister Anders Borg.

Totalt presenterar regeringen åtgärder om 32 miljarder kronor för 2010 och 24 miljarder för 2011.
— Jag tycker att vi har lagt en krisbudget. Vår uppgift är att begränsa genomslaget av den internationella finanskrisen på svensk arbetsmarknad, sa Anders Borg.

Budgetpropositionen innehåller bland annat en utökning av jobbskatteavdraget och sänkt skatt för pensionärer.
— Vi går vidare med jobbskatteavdraget för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast, sa Anders Borg.

Det blir också ett höjt statsbidrag till kommunerna, en satsning på åtta miljarder kronor under 2010. Anders Borg motiverar åtgärden med att det är det effektivaste sättet att förhindra personalneddragningar.

Dessutom gör regeringen satsningar på coachning och en ny aktiveringsåtgärd på arbetsmarknadssidan, tillför pengar för att skapa fler utbildningsplatser samt tillför resurser för att behålla personal inom rättsväsendet.

För att uppnå Sveriges energimål föreslår regeringen även satsningar för att främja en effektivare energianvändning i industrin, jordbruket och byggsektorn.