Nyheter

Byggsektorn stärker Stockholms tillväxt

Ekonomin i stort håller på att svalna men Stockholmskonjunkturen fortsätter att vara relativt stark. Det beror till stor del på en fortsatt bra byggmarknad i huvudstadsregionen.

Den bilden ger den Stockholmsbarometer som presenteras av Stockholms Handelskammare. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar visserligen från 29 till 22 under årets andra kvartal, men det vägs upp av rekordsiffror för nya jobb. Företagens nyanställningar är den högsta under 2000-talet.

— De nya jobben kommer framför allt inom byggindustrin, databranschen och uppdragsverksamheten, säger Johan Treschow, ansvarig för ekonomisk analys på Stockholms Handelskammare.

Stockholmsbarometern ges ut fyra gånger om året av Stockholms handelskammare. Konjunkturinstitutet tar fram materialet. 1036 företag tillfrågats i undersökningen om bland annat orderingång och anställningsplaner.