Nyheter

Byggsektorn viktig för energimålen

Philip Thermé, från byggbolaget Sjöberg & Thermé, har anmält sig till handledarutbildning för Energibyggare. Utbildningen vänder sig till de som vill leda utbildningen till Energibyggare på sin egen arbetsplats. Foto: Anna Sjöström

Nu storsatsar energimyndigheten på att utbilda byggbranschen i framtidens krav och målsättningar för energieffektiva byggnationer.
I Energibyggarnas monter fick man mera information om utbildningarna.

Enligt EU:s miljömål för 2020 ska vi minska växthusgaser, öka förnybar energi samt minska energianvändandet, alla med 20 procent. Sverige har dock valt att ta dessa mål betydligt längre och har istället satt 40 procent mindre växthusgaser, 50 procent förnybar energi samt 20 procent minskat energianvändande jämfört med 2008 istället för 1993.

Målen är alltså betydligt tuffare, och när det gäller alla dessa tre områden är byggbranschen mycket viktig för att målsättningarna ska nås, och det börjar bli bråttom. Därför har nu energimyndigheten startat ett projekt kallat Energibyggarna, där man i första skedet ska utbilda handledare som i sin tur ska kunna utbilda alla dem som arbetar inom byggindustrin.

Det finns sedan tre andra projekt för att komma åt övriga led. Det är Beställarkompetens som är en utbildning i metoder och verktyg för energieffektiv renovering för beställare, byggherrar och fastighetsägare, Nya Glasögon som riktar sig mot yrkeslärare samt  Energilyftet för arkitekter, konsulter med flera.

Kort sagt vill man nå hela byggbranschen och dessa handledare utbildas genom en endagarskurs på 17 olika platser i landet vid 23 olika tillfällen. De ska sedan via en interaktiv webbutbildning, som är helt kostnadsfri, leda utbildningar på sina företag, i sina arbetsgrupper eller som inhyrda handledare.

Programmet består av sex moduler, som alla ska belysa olika aspekter av ett energieffektivt byggande, och utbildningen kan genomföras var som helst och när som helst när man har uppkoppling. Eftersom det är ett webbgränssnitt fungerar det på både smartphone, läsplatta och dator och är dessutom alltid uppdaterat med senaste versionen.

Projektansvarig är energimyndigheten, som tillsammans med en expertgrupp bestående av Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, EIO, VVS Företagen, Teknologisk Institut, Passivhuscentrum tagit fram materialet.

Utöver det har ett 20-tal organisationer, myndighetsgrupper och företag stöttat projektet på olika sätt och är nu också med sjösätter det. Handledarutbildningarna ska vara klara i vår och redan nu sätter alltså själva utbildningsfasen igång. Mer information och även den interaktiva utbildningen finns på www.energibyggare.se.