Nyheter

Byggstart 2010 <br></br> – med lite flyt

Den som gillar morgondopp bör överväga Karlstad som hemstad. Karlstads Bostads AB planerar för flytande bostäder vid Vänerns strand. Men lågkonjunkturen gör projektets byggstart osäker.

Sjögången heter projektet som Karlstads Bostads AB (KBAB) planerar att bygga. Sammanlagt ska cirka 145 hyresrätter uppföras varav 12 ska flyta på betongpontoner i Mariebergsviken.

Fortfarande är det mycket som återstår innan de flytande husen kan stå klara. Den rådande lågkonjunkturen har redan fått projektet att flyttas fram från en tänkt byggstart under hösten 2008.

— Om allt går planenligt så kan vi komma igång med byggandet i början av nästa år. Men det är mycket som är osäkert. Fortfarande ska vi komma överens om kostnaden för projektet inom vår styrelse, sedan ska kommunfullmäktige komma fram till ett beslut, säger Gunnar Persson på KBAB.
Vad hela projektet kommer att kosta är för tidigt att säga, enligt Gunnar Persson.

De flytande husen ska enligt planerna förankras och ska tåla höjningar av vattennivån på tre meter.
— I så fall är de landliggande husen känsligare för översvämningar. Men vi har förberett oss med bland annat förhöjda socklar och inga nedre parkeringsplan, säger Gunnar Persson.

Flytande nybyggda bostäder. Det låter inte som hyresrätter byggda för fattiga studenter eller vårdbiträden, eller?
— Nej, men det är svårt att bygga nytt för dem som har de sämst i samhället. Så är det. De får bo i äldre bostäder.

Fakta / Kan stå färdigt 2010-2011

Projekt:Sjögången.
Byggherre: Karlstads Bostads AB.
Arkitekter: Skanark.
Entreprenör: Skanska
Produktionskostnad:Inte klart.
Byggstart:Eventuellt våren 2010.
Klart:Eventuellt 2010-2011.