Nyheter

Byggstart för Akademiska Hus mångmiljonsatsning

Bild: Henning Larsen Architects

Forum Medicum, som ska stå klart under 2023, är en av de största satsningar som universitetet och Akademiska Hus någonsin gjort tillsammans. Entreprenör är Skanska Sverige.

Förberedelserna inför byggnationen har pågått sedan i maj, men nu har den officiella byggstarten dragit igång. Akademiska Hus investerar 820 miljoner kronor i Forum Medicum som omfattar cirka 16 000 kvadratmeter nybyggnad och cirka 7 800 kvadratmeter ombyggnad av Biomedicinskt centrum (BMC) vid Sölvegatan i Lund. Syftet med den nya byggnaden är att tillgodose Medicinska fakultetens behov av toppmoderna lokaler för utbildning, forskning och kontor och att ta till vara värdefulla möjligheter till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård.

– Vi är glada över att bygget av Forum Medicum nu är igång. Med den nya byggnaden skapar vi ett sammanhållet medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum som ska bidra till fakultetens utveckling. Samtidigt innebär den nya byggnaden att platsen vid Sölvegatan bli mer öppen och inbjudande, något som ska göra verksamheterna i Forum Medicum mer tillgängliga för omvärlden, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus.

Ombyggnadsdelen består av tre huskroppar och innehåller en av de större utmaningarna i projektet – en tilldockning till det befintliga BMC-komplexet samt en påbyggnad. Nybyggnaden kommer att ha publika utrymmen i bottenplan och fem våningar för undervisning och kontor samt en mindre, indragen takvåning. Med café eller restaurang och entréer i olika riktningar skapas en välkomnande miljö för de som ska på föreläsning, till sin arbetsplats eller bara är sugna på en kaffe. Stort fokus har lagts på flexibilitet för kontors- och undervisningslokaler så att de enkelt ska kunna nyttjas och förändras utifrån lärosätets olika behov.

Forum Medicum har ritats av Henning Larsen Architects som 2015 utsågs till vinnare i ett parallellt skissuppdrag. Inflyttningen är planerad till försommaren 2023.

Källa: Akademiska Hus