Nyheter

Byggstart för Astoria Stockholm

Astoria Stockholm. Vy från Nybrogatan. Illustration: 3XN.

Nu har detaljplanen vunnit laga kraft och entreprenadarbeten påbörjas efter sommaren för Humlegårdens projekt Astoria Stockholm. En helt ny byggnad som kommer att innehålla bostäder och kontor uppförs på Nybrogatan i centrala Stockholm.

– Vi är glada över beslutet, som innebär att vi nu kan ta nästa steg i arbetet med Astoria, säger Maria Lidström, Chef Investering och Utveckling på Humlegården. Vi har under planprocessens skeden tagit de yttranden som inkommit på stort allvar och är mycket stolta över det projekt vi nu ska få realisera, säger Maria Lidström.

Projektet består av två delar där man både bevarar och utvecklar kvarteret. Renoveringen av Astoriahuset mot Nybrogatan är omfattande och innebär att fastigheten återfår sin forna glans genom en varsam restaurering där originaldetaljer tas fram. Ambitionerna i arbetet med den nya delen, som uppförs mot gränden där en del av den befintliga fastigheten rivs, är även de mycket höga och uppdraget har tilldelats den välrenommerade danska arkitektbyrån 3XN.

Med en bred majoritet antog kommunfullmäktige detaljplanen i december 2015. Planen överklagades men nu har den sista instansen, mark- och miljööverdomstolen, meddelat att de inte ger prövningstillstånd avseende Riddaren 18 och att mark- och miljödomstolens avgörande därmed står fast. Detta innebär att detaljplanen vinner laga kraft och att Humlegårdens utveckling av fastigheten Riddaren 18 kan påbörjas. Entreprenadarbeten inleds efter sommaren och från byggstart beräknas projektet ta omkring 2,5 år.

Astoria Stockholm kommer att innehålla både bostäder och kontor. Mer information om försäljningen av bostäder samt uthyrning av kontor presenteras efter halvårsskiftet.

Jenny Marcuson Fors