Nyheter

Byggstart för Ebbeparks nya kontorshus

Norra fabriken är ritad av Winell och Jern arkitekter. Bild: Winell och Jern arkitekter

Linköpings nyaste stadsdel Ebbepark växer fram och nu börjar det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors att bygga en av stadsdelens entrébyggnader.
Den nya byggnaden, med kontorsytor och lokaler i bottenplan, kommer att vara certifierat enligt Miljöbyggnad 3.0 silver. Inflyttning blir i slutet på 2022.

Stadsdelen Ebbepark byggs i fyra kvarter och nu börjar Sankt Kors bygga sitt första kontorshus i områdets nordöstra del. Ebbepark hämtar inspiration i namnsättning från tiden då en av Linköpings största industrier, Wahlbecks Fabriker, låg här och byggnaden kommer att kallas Norra Fabriken – en byggnad som fanns i området på Wahlbecks tid. 

Det nya huset blir drygt 5 500 kvadratmeter och cirka 23 meter högt, och ska ha en miljö- och klimatanpassad takyta bestående av bland annat solceller och sedum. Det kommer också att vara certifierat enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå silver, vilket innefattar miljöriktiga och hållbara lösningar för energi, inomhusmiljö och material. De sex våningsplanen består framför allt av kontorsytor men det finns också yta för till exempel butiksverksamhet i bottenplan.

– Entréhuset kommer att vara attraktivt för företag som behöver egna lokaler men som uppskattar att vara del av en den helhet som Ebbepark erbjuder med ett levande stadsliv, delade resurser och ett stort nätverk. Vi vet att omgivningen och sammanhanget är, och blir allt viktigare, för många företag, säger Anna-Maria Jakobsson, vd på Sankt Kors.

Dynamiken är det första kvarteret i Ebbepark som har en mix av bostäder och företagslokaler.
Här kommer det, utöver det en skola och offentlig verksamhet, finnas en publik park som heter Manillaparken samt plats för butiker och matställen. Precis angränsande ligger byggnaden Repfabriken, som bland annat innehåller en träningsanläggning. I Ebbepark kommer det att finnas en bil- och elcykelpool för att möjliggöra hållbar mobilitet. 

I Dynamiken bygger Linköpings alla tre kommunägda fastighetsbolag. Sankt Kors ska bygga två hus i kvarteret – entrébyggnaden, och därefter en byggnad i trä, som påbörjas inom ett år. Utöver det har Sankt Kors några byggnader som har bevarats från Wahlbecks Fabrikers tid, bland annat det gamla huvudkontoret. Lejonfastigheter kommer att bygga en skola och lokaler för offentlig förvaltning och Stångåstaden bygger bostäder.

Fakta Norra fabriken:
Ytor: Cirka 5 500 kvadratmeter, cirka 1 000 kvadratmeter per plan
Höjd: 6 våningar, ca 23 m högt
Certifiering: Miljöbyggnad 3.0 nivå silver
Kostnad: 160 miljoner kronor
Byggherre: Sankt Kors
Arkitekt: Winell och Jern arkitekter
Byggentreprenör: ED Bygg