Nyheter

Byggstart för Förbifart Stockholm

Byggstartsceremoni för ”förbifarten”. Foto: Mikael Ullén.

På tisdagen hölls en officiell byggstartsceremoni för Förbifart Stockholm.

Samtidigt JO-anmäler Vänsterpartiet byggstarten av det omfattande motorvägsprojektet.

I maj vann arbetsplanen för Förbifart Stockholm laga kraft i och med att regeringen avslog samtliga överklaganden. Arbetsplanen ger Trafikverket rätt att ta den mark i anspråk som behövs, och nu kan man starta med sådana arbeten som inte kräver ytterligare tillstånd.

Förfrågningsunderlag för de stora entreprenaderna  (500 Mkr-3 mdr) har börjat gå ut till marknaden och entreprenader har börjat kontrakteras, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande. 

– Entreprenaderna är mycket stora och det finns ett stort intresse hos internationella entreprenörer att bidra med sin kompetens och kapacitet, säger Helena Sundberg, Trafikverkets regionchef i Stockholm, som deltog vid byggstarten. 

Medverkade på byggstartsceremonin i Häggvik gjorde även infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Stockholms stads finansborgarråd Sten Nordin och  landshövding Chris Heister. 

Samtidigt meddelade Vänsterpartiet att de JO-anmäler byggstarten eftersom de menar att rättsprövningar av väsentliga delar av projektet fortfarande återstår. Enligt anmälan bör JO utreda om valet av tidpunkt för byggstarten hänger samman med politiska påtryckningar om att komma igång med Förbifart Stockholm innan valet i september.

– Den sittande regeringen i såväl Sverige som Stockholms stad har uttryckt att Förbifart Stockholm ska bli en valfråga och en officiell byggstartsceremoni försvårar för en ny regering att stoppa bygget, säger Ann-Margarethe Livh, gruppledare Vänsterpartiet i Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

– De juridiska prövningar som är kvar att göra är så grundläggande att Trafikverket inte kan utgå ifrån att Förbifart Stockholm över huvud taget kommer att kunna byggas så som nu planeras, säger Rikard Warlenius, miljöpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Stockholms stad.

Projektet har ansökt om miljödom för miljövillkoren för att leda bort grundvatten och bygga tillfälliga hamnar. Huvudförhandlingar pågår i höst och dom väntas kring årsskiftet 2014/2015.

Enligt Louise Melander, Kommunikationschef Förbifart Stockholm, kommer förhandlingarna för miljödomarna inte påverka om projektet ska genomföras eller inte.

-Miljödomarna styr hur vi får påverka miljön och vilka arbeten vi får – och inte får – utföra.  Att vi har en byggstartsceremoni idag beror på att regeringen gav tillstånd i maj, och att vi har planerat för detta under sommaren. Nu kan vi äntligen sätta spaden i backen, något som vi inte har kunnat göra tidigare.

Bygget beräknas pågå i tio år, och redan i höst kommer arbetsplatser att börja synas vid exempelvis de kommande arbetstunnlarna i Skärholmen och Sätra. 

Förbifart Stockholm är en ny sträckning av E4:an som binder samman länets södra och norra delar. Förbifarten blir en av världens längsta vägtunnlar i stadsnära miljö. Av 21 kilometer läggs drygt 18 i tunnel.