Nyheter

Byggstart för Kilströms kaj

Trähusen har ritats av Wingårdh Arkitektkontor som hämtat inspiration från den äldre bebyggelsen i Karlskrona. Illustration: SBUAB

Flera överklaganden och förändringar i detaljplanen satte käppar i hjulet för det nya bostadskvarteret Kilströms kaj i Karlskrona. Till slut vann detaljplanen och bygglovet laga kraft och då blev det bråttom.
Fjärvärmeledningarna flyttades på rekordtid för att saneringsarbetet av marken skulle kunna påbörjas.

Torsten Kai-Larsen är vd på Svensk Bostadsutveckling AB som står bakom projektet, och han konstaterar att det varit en hel del turer kring det omdiskuterade bygget. Från början räknade han med att man skulle varit igång för mer än ett år sedan.

– En stor del av förseningarna beror på frågorna kring detaljplanen. Men sen har vi även haft en väldigt snäv tidsplan för saneringen av marken, där en förutsättning var att vi flyttade fjärrvärmeledningarna senast nu i oktober. Hade vi inte hunnit det skulle saneringen fått ske först i vår när uppvärmningssäsongen var över och då hade vi blivit ytterligare ett halvår försenade, säger han och tillägger att nu rullar allt äntligen på i den takt som han hoppats på.

Närmast till hands står gjutningen av plattorna som sker i slutet av januari och i början av februari, och man har även hunnit förbereda för den stora bryggan som ska uppföras längs kajen.

De första inflyttningarna är inplanerade till den 1 juni 2020 och intresset för bostäderna är stort, trots att man inte kunnat marknadsföra dem fullt ut så länge som inte bygglovet var klart.

Torsten Kai-Larsen räknar inte med några fler förseningar eftersom man på grund av den ovanligt långa projekteringsfasen hunnit genomarbeta allt i detalj.

– Däremot finns det en risk att vi liksom alla andra bostadsbyggare påverkas av diskussionerna om boende och priser som pågår i hela landet. Samtidigt ser vi det som en stor fördel med att bygga just i Karlskrona, där det finns en stabil arbetsmarknad och där villapriserna just nu ökar snabbast i landet. Eftersom en stor del av vår målgrupp är just villaägare som vill flytta till en lägenhet påverkas det här projektet inte lika mycket av den allmänna oron på bostadsmarknaden, säger han.

Totalt byggs 46 lägenheter i tre separata trähus och till det kommer en större restauranglokal som ligger i direkt anslutning till havet. Här blir det även ett nytt torg, ett kajstråk samt en småbåtshamn.

Under de senaste åren har tomten där byggnaderna uppförs använts som vanliga parkeringsplatser, men dessförinnan har här funnits såväl kallbadhus som olika typer av bostadshus. Tomten är ursprungligen en egen ö men införlivades med övriga staden i och med att man fyllde ut havet med olika typer av schaktmassor.

Wingårdhs arkitekter har ritat de nya byggnaderna och man har lagt stor vikt vid att knyta an till stadens marina historia och de silhuetter som präglar den äldre bebyggelsen. Bland annat har man inspirerats av Amiralitetskyrkan samt det stora Wasaskjulet som båda är uppförda i trä.

Bostadshusen består av allt från mindre ettor i markplan upp till fem rum och kök, och här blandas etagelägenheter med radhusliknande bostäder, där alla har en generös takhöjd på 2,7 meter. Marklägenheterna har egna entréer och privata uteplatser medan de övriga får inglasade balkonger som kommer att sticka ut vinkelrätt från fasaden och därmed kunna ta tillvara på utsikten i flera väderstreck.

Peter Fredriksson

Fakta:

Byggherre: Svensk Bostadsutveckling AB

Byggentreprenad: JSB AB

Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB

Antal lägenheter: 46

Kostnad: 230 miljoner kronor

Första inflyttning: 1 juni 2020