Nyheter

Byggstart för knutpunkt Gamlestaden

Utvecklingen av Gamlestaden fortsätter. Nu drar Skanska igång sitt tredje projekt – Spårskede 4 – i bygget av den nya knutpunkten för kollektivtrafiken.
Ordersumman är på cirka 218 miljoner kronor och beställare är Trafikkontoret i Göteborg.

I projektet ingår, förutom utbyggnad av spårväg, bygge av två nya broar över Säveån samt flera nya hållplatser för kollektivtrafiken. Ny torgyta vid Gamlestadstorget ska också byggas samt en ny kajanläggning mot Säveåns norra strand för att förbereda för kommande bostadsutveckling.

I ett pressmeddelande säger Fredrik Olsson, distriktschef på Skanska:
– Vi på Skanska är stolta över att få utföra huvudentreprenaden i detta strategiskt viktiga projekt. Väl utvecklad infrastruktur är avgörande för att skapa attraktiva stadsdelar.

Området präglas av komplicerade geotekniska förhållanden, vilka kommer att kräva stora grundförstärkningar och noggranna kontroller. Med hänsyn till miljön kommer Skanska att lägga stort fokus på klimatsmarta lösningar såsom slimmade konstruktioner och återanvändning av befintligt material.

Färdigställande av projektet är beräknat till andra kvartalet 2018.