Statistik & Analys

Byggstartade bostäder ner 28 procent på ett år

Byggfaktas Byggstartsindikator för bostäder visar en nedgång med 1,1 procent för februari.
Byggfaktas Byggstartsindikator för bostäder föll med 1,5 procent under mars. Foto: Getty Images

Nedgången för byggstartade bostäder fortsätter samtidigt som byggstarterna för övrigt byggande går uppåt. Det visar Byggfaktas Byggstartsindikator. På ett år har bostadsbyggandet minskat med 28 procent.

Den månatliga Byggstartsindikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas projektdatabas och bygger på projektens uppskattade byggkostnader. Det senaste året har Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, minskat med 3,5 procent. Enligt Tor Borg, analyschef på Byggfakta, verkar indikatorn ha planat ut de senaste månaderna.

– Men den senaste datan ändrar inte bilden av en väldigt tudelad byggmarknad där bostadsbyggande fallit tvärt i nästan ett och ett halvt år medan byggandet i övriga sektorer varit uppåtgående ända sedan början av 2020. Som alltid är det viktigt att komma ihåg att indikatorn bygger på de beräknade projektkostnaderna. Med tanke på att kostnaderna för material, maskiner, löner, projektering, finansiering med mera har stigit med omkring 25 procent, enligt officiell statistik, så har sannolikt utvecklingen i volymtermer varit svagare än vad indikatorerna visar, säger han.

Bostäder ner 28 procent på årsbasis

För byggstartade bostäder föll Byggstartsindikatorn med 1,1 procent i februari, jämfört med månaden innan. Jämfört med februari i fjol var nedgången 28 procent. En årstakt som, enligt Tor Borg, har avtagit något de senaste månaderna.

– Man får gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta samma dramatiska nedgång i bostadsbyggandet som den vi nu befinner oss i. Underliggande data indikerar att nedgången är bred med fallande byggstarter i 15 av 21 län och 19 av de 25 största kommunerna, säger Tor Borg.

Kan användas som byggprognos

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, det vill säga förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen.

– Den officiella byggstatistiken har vikt nedåt i linje med vad Byggstartsindikatorn signalerat den senaste tiden, dock inte riktigt lika snabbt. Indikatorn signalerar nu att årstakten för antalet byggstartade bostäder kan vara ner kring 35 000 vid halvårsskiftet. Det skulle i så fall innebära att omkring 15 000 bostäder byggstartas mellan januari och juni, säger Tor Borg.

Övrigt byggande upp drygt 29 procent

Vad gäller övrigt byggande så steg Byggstartsindikatorn med 0,8 procent i februari, jämfört med månaden innan. Byggstarterna utanför bostadssektorn har, med undantag för en mindre nedgång i mitten av 2021, varit uppåtgående sedan början av 2020. Ökningstakten verkar dock vara avtagande, vilket även understryks av det senaste halvårets utfall reviderats ned. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn trots detta 29,4 procent högre.

– Byggstarterna utanför bostadssektorn fortsätter uppåt. Framför allt är det samhällsfastigheter som bidrar, men även kontorsbyggandet har ökat. Lager och handel har också ökat något medan industri och hotell går svagt, säger Tor Borg.

Byggstartade bostäder för 76 miljarder

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 76 miljarder kronor, en nedgång med 24,3 miljarder kronor sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader uppgår till 74,7 miljarder kronor, en uppgång med 9,4 miljarder kronor.