Nyheter

Byggstartsindex för juli 2012

Sverige Byggers Byggstartsindex per juli 2012 visar (+1%). Marknaden har varit relativt orörlig under Q2. Vi ser också att den fallande trend vi haft på bostadssidan har planat ut och stabiliserats. Med ett starkt projekteringsindex i bakgrunden finns tro på ett bra andra halvår 2012.

Byggandet stabiliseras

Den fallande trend vi haft på nyproduktion av bostäder har planat ut(+1%). Efterfrågan av bostäder är fortsatt hög i storstadsregionerna och bopriserna relativt stabila. Ränteutveckling ligger sjunkande snarare än stigande. Projekteringsindex ligger på (+26%).

På anläggningssidan är byggstartsvolymen forsatt svag med ett index på (-11%). Det svaga Q1 följdes av ett något bättre Q2. Storstadsregionerna tappar här.

Byggandet av offentliga och kommersiella lokaler ligger oförändrat under Q2, men har byggt upp en ansenlig byggvolym i projekteringsindex(+26%). Vi är positiva till fortsättningen när det gäller byggandet här och Västra Götaland har ett byggstartsindex på (+16%).

Som vi kommunicerade i analysen i april, trodde vi på en återhämtning under andra halvan 2012. Statistiken visar att vi inte reviderar detta. Mycket styrt av ett bostadsbyggande som återhämtar sig från en fallande trend i nyproduktionen.  

Regionalt kan vi kommentera att Region Syd studsade upp under sommaren och återhämtade ett byggstartsindex på(-14%) i mars till (-3%) i juli. Alltså en minskad avmattning.

–   Kom ihåg att ta hänsyn till byggtid! Ligger man som aktör sent in i projekten måste man addera byggtid till vår statistik.

 

Mats Olov Hildingsson

Källdata: MSB ONLINE – Mitt Sverige Bygger

Byggstartsindex är ett rullande månadsindex, som mäter verkliga byggstarter och avvikelsen mellan innevarande 12 månaders period mot föregående 12 månaders period. Indextalet kan sen filtreras med urval av geografi, byggkategori samt byggnadsarter.