Nyheter

Byggstopp <br></br> – 180 projekt i kö

Planprocesserna går snabbare än någonsin i Stockholm. Men för bostadsföretagen är det inte stor hjälp – innan planprocessen ens har börjat blir ärenden liggande innan en handläggare har utsetts. <br></br> Ibland kan den väntetiden vara hela tv

Flera företag klagar på att planprocesserna tar lång tid i Stockholm och att det är ett stort problem när de ska bygga nya bostäder. Svenska Bostäder är ett exempel och Familjebostäder ett annat.
— Generellt sett skulle jag säga att planprocesserna går mycket fortare än de någonsin har gjort, säger Ingela Lindh, stadsbyggnadsdirektör i Stockholm.

Kontoret har genomfört flera åtgärder som har lett till snabbare behandlingar av planförändringar. Programsamrådet i planprocessen har tagits bort och de flesta planerna går bara till stadsbyggnadskontoret, inte till kommunfullmäktige, för beslut.

Men den största förändringen har man åstadkommit genom att oftare använda enkelt planförfarande än normalt planförfarande. I genomsnitt har nu tiden för att förändra en detaljplan sjunkit från 17 månader för 2006 till 13 månader för 2007.

Den kortade tiden för planprocessen har kunnat uppnås trots att bemanningen på kontoret har kapats med fem handläggare efter maktskiftet i stadshuset. Nu håller kontoret på att rekrytera handläggare till tre nya tjänster och fler kan det bli framöver.

Men innan planprocessen ens har dragit igång kan den som hoppas på en planförändring få vänta. Det finns en kö på ärenden som väntar på att få en planhandläggare på stadsbyggnadskontoret. I dagsläget omfattar den kön ungefär 180 ärenden.

Kön gäller framför allt planförfarande för kommersiella fastigheter, kontor och butiker, men även för bostäder.
— Förra mandatperioden blev det fokus på bostäder. Dessutom är kommersiella fastigheter extremt konjunkturberoende, så det är också därför det blir kö nu, säger Ingela Lindh.

Kötiden kan bli så lång som två år innan en handläggare tilldelas ärendet — men då handlar det om ärenden som klassas som icke prioriterade, det vill säga som inte berör bostadsförsörjning eller näringslivet.

Familjebostäder och Svenska Bostäder har fått beskedet att det tar cirka sex månader att få en planhandläggare när väl markanvisningen är klar.
— Vi väntar för tillfället på att få handläggare på flera projekt, säger Anders Borg, projektchef på Familjebostäder.

Familjebostäder planerar att bygga 400-500 bostäder per år. Om det blir längre förseningar kan deras planering om ett par år, mot slutet av 2010, hotas.

Svenska Bostäder har framför allt haft problem med att detaljplaneförändringar har överklagats.

— Det är priset för demokrati. Den som är sakägare har rätt att lämna synpunkter under samrådet och överklaga och det händer ganska ofta. Det är viktigt att demokratin fungerar, men det drabbar oss som försöker få fram nya bostäder till stockholmarna, säger Allan Leveau, nybyggnadschef på Svenska Bostäder.

Bolaget har redan flaggat för att man inte kommer att uppnå sitt mål att påbörja bygget av 800 nya lägenheter i år.

Planprocessen

Planprocessen reglerasi plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. Samråd ska hållas med dem som berörs av förslaget och fackinstanser ska ges tillfälle att bedöma förslaget.

Normalt planförfarande:Planbeställning, Start-PM, program, programsamråd, plansamråd, beslut i stadsbyggnadsnämnden, utställning, antagande av stadsbyggnadsnämnden (nämnden kan också besluta att godkänna förslaget och överlämna det till kommunfullmäktige för antagande).

Enkelt planförfarande:Då utelämnas vanligtvis programskedet.