Nyheter

Byggtekniken som spräcker budgeten

Tunneln under Bellevueparken i Stockholm är det största kruxet när Norra länken ska byggas. Eftersom naturen är miljöskyddad har Vägverket valt en metod att trycka in rör i grusåsen. På det sättet kan ytan lämnas orörd — men kostnaderna skenar.

Sträckan som ska gå under Bellevueparken är bara 235 meter. Men de metrarna är mest kostsamma och mest tekniskt utmanande i hela projektet. Med den metod som Vägverket har valt kostar tunneln under parken 1,55 miljarder kronor. Det innebär att varje meter kostar 6,6 miljoner kronor.

Metoden innebär att man gräver sig in under Bellevueparken från sidan. Tunneln skapas sedan i ett underjordiskt bygge cirka två meter under markytan. På så sätt lämnas parkytan orörd.

Det tyska företaget Bilfinger Berger har presenterat en teknik som handlar om att trycka in flera rör i grusåsen med hjälp av domkraft. Rören läggs intill varandra, fylls med betong och utgör den framtida tunnelns tak.

I samma nivå som betongrören, i mitten och på vardera sida, byggs tre något större pilottunnlar. I dessa konstrueras ett glidbalksystem med stålbalkar som bär upp betongrören. Därefter byggs stödväggar och botten genom att betong sprutas ut i jorden och bildar så kallade jetpelare.
Sedan har man ett färdigt vattentätt tråg som gör det möjligt att sänka grundvattnet i korta etapper.

I takt med att betongrören pressas fram gräver man sig fram i den framtida tunneln, under betongrören. Med hjälp av de flyttbara stålbalkarna arbetar man sig successivt framåt, åtta meter i taget.

Metodproven som har gjorts strax utanför Bellevueparken har visat att tekniken fungerar.
— Men den kostar mer och tar mer tid än vad vi har räknat med, säger Björn Terstad, projektchef för Norra länken.
— Vi hade räknat med att metoden skulle bli ungefär dubbelt så dyr som en vanlig cut and cover-tunnel, men nu har nästan allting visat sig vara svårare för våra tyska vänner, säger Lars Bjerin, biträdande projektledare för Bellevuetunneln.

Den komplicerade tekniken är en av orsakerna till att notan för hela vägbygget nästan kommer att fördubblas. När Vägverket insåg att kostnaderna skenade redovisade man tre möjliga sätt att hantera situationen till regeringen:
• att projektet får 1,8 miljarder till,
• att byggprocessen får löpa under längre tid, eller
• att en vanlig cut and cover-tunnel byggs under Bellevueparken.

— I det tredje alternativet sparar vi mellan 0,8 och 1,2 miljarder, säger Björn Terstad.
Men då gräver man från markytan och för det krävs någon form av dispens från lagen om Nationalstadsparken, som skyddar Bellevueparken.

Nu ska regeringen ta ställning till Vägverkets redovisning. Tanken var att bygget av Bellevuetunneln skulle komma i gång under våren, men nu blir det eventuellt en försening. Och det är Bellevuetunneln som är kritisk för att hela Norra länken-projektet ska hålla tidsplanen och kunna öppna 2015.

— Vi står still vad gäller Bellevuetunneln. För att det inte ska påverka tidsplanen för Norra länken skulle vi behöva få ett svar från regeringen om någon månad. Men vi vill verkligen ha ett kvitto på att det är så här vi ska gå vidare, säger Björn Terstad.

Illustration: Ingemar Franzén

Bellevuetunneln

Hela delprojektet Bellevuetunneln omfattar 235 meter.

155av dessa planeras att byggas med den speciella byggtekniken som Bilfinger Berger har presenterat.

DelprojektetBellevuetunneln beräknas kosta 1,55 miljarder kronor.

Tekniken bygger på en kombination av tre metoder som är mycket ovanliga i Sverige; rörtryckningsmetoden, konstruktion av jetpelare och bygget av pilottunnlar.

Tunneln ska så småningom innehålla tre körfält i vardera riktningen.

Norra länken

Norra länkenär ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt. Från början beräknades kostnaden för projektet till 6,2 miljarder kronor. Sedan räknades summan upp till 9 miljarder kronor. Och nyligen insåg Vägverket att slutnotan kommer att landa på 11,6 miljarder.

En del av länken, cirka 1 kilometer, togs i trafik redan 1996. Den sträcka som nu byggs, cirka 4 kilometer, går huvudsakligen i tunnlar.

Norra länken beräknas öppna för trafik år 2015. Den sträcker sig mellan Norrtull och Värtan. Vägverket räknar med att länken ska vara en viktig pusselbit för att lösa region Stockholms trafikproblem.

Källa: Vägverket