Nyheter

Byggterapi visar flera fördelar med branschen

Målsättningen är att hälften av de som börjar utbildningen ska vara kvinnor. Foto: Getty Images

Behovet av kompetensförsörjning inom byggsektorn i Stockholmsområdet är stort. Samtidigt visar forskning att arbete med händerna och kroppen har stor betydelse för hjärnan och vårt välbefinnande. 

Därför lanserar nu fyra kommuner tillsammans en vuxenutbildning inom bygg som byggterapi där syftet är att lyfta fram fördelarna med att arbeta inom byggsektorn.

Genom att paketera Komvux-utbildningen som just byggterapi vill man lyfta fördelarna med att arbeta i branschen, allt från att arbeta med händerna och se resultat när arbetsdagen är slut till att vara utomhus och vara lite mindre uppkopplad.

– Syftet med byggterapi är att locka sökande som inte ens tänkt tanken på att jobba i byggbranschen, men som tycker om känslan av att de skapar något beständigt och som tycker att det är givande att jobba med kroppen och se resultat varje dag, säger Zandra Lövgren, projektledare Sverige Bygger ut, kompetensförvaltningen i Solna stad.

Det är projektet Sverige bygger ut som står bakom pilotprojektet byggterapi. Sverige Bygger ut drivs av Solna stad i samverkan med Nacka kommun, Värmdö kommun, Sundbybergs stad, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) och Veidekke.

– Branschen är i stort behov av mångfald och vår förhoppning är att kunna få fler att se byggbranschen som ett bra karriärval. Vårt mål är att hälften av de 20 som antas till utbildningen ska vara tjejer.

Utbildningen, som heter Bygglab, har utformats tillsammans med flera byggbolag och studenterna får också praktikplats, APL, på något av bolagen.

– Förutom att vi behöver bredda representationen har vi arbetat med att hitta en utbildningsmodell som bidrar till en bättre samverkan mellan bransch och utbildning som långsiktigt kan öka kvaliteten i yrkesutbildningen. Samarbetet kommer att öka matchningsgraden mellan branschens behov och arbetskraftens kompetens. Vi skulle gärna utöka samarbetet med fler byggbolag, säger Zandra Lövgren.

Utbildningen följer Skolverkets regler och är på drygt ett år. Den hålls på Yrkesplugget i Bromma, men den största delen av tiden kommer studenterna att vara ute på praktik . Det är tre inriktningar: träarbetare, betongarbetare eller anläggningsarbetare.

Som ett sätt att minimera avhopp från utbildningen erbjuds alla intresserade att komma på en session byggterapi, det vill säga en träff där de får prova på flera moment inom trä, betong och anläggning, träffa byggbolag och lära sig mer om branschen och de olika inriktningarna.

– Intresset är stort och det känns jättekul att vi fått så bra respons. Jag tycker att det är viktigt att våga göra nya saker och visa på byggbranschens alla värden, säger Zandra Lövgren.

Utbildningen startar 4 mars i år.

Sverige bygger ut är finansierat av Europeiska socialfonden med syftet att bland annat utveckla nya utbildningsmetoder anpassade efter byggsektorns krav på framtida arbetskraft.

Sverige Bygger ut startade 2016 och löper till maj 2020. Det avslutas med en analysfas med förhoppningen om att ta fram modeller och arbetssätt som kan fortsättas att användas inom vuxenutbildningen. 

FORSKNING:

Stressforskaren Töres Theorell, professor emeritus i psykosocial medicin, och författare, har intresserat sig för musikens och hantverkets betydelse för människans hälsa.

Han menar att när vi ägnar oss åt sysslor som är automatiserade – ofta utförda med händernas hjälp – minskar aktiviteten i vissa delar av hjärnan. Samtidigt frigörs kraft i andra delar till fritt tänkande och fantasi.

Göran Lundborg, professor emeritus, författare och en av landets främsta experter på handkirurgi, har forskat på samspelet mellan hand och hjärna.
Han menar att en ständig växelverkan mellan handen och hjärnan är grunden för vår civilisation.

Källa: Modern Psykologi 2017