Nyheter

Bygguniversitet startar

2003 konstaterade forskare vid fyra universitet att svensk byggforskning befann sig i kris. Den här veckan startar Sveriges Bygguniversitet, ett samarbete mellan de fyra universiteten, för att höja kvaliteten på svensk byggforskning.

Det är Chalmers, KTH, Lunds tekniska högskola och Luleå tekniska universitet som samarbetar kring Sveriges Bygguniversitet. Det nya universitetet drog igång i måndags.

Bygguniversitetet är tänkt att bli en kraftsamling kring byggteknisk forskning och utbildning.

– Detta är en unik satsning i sitt slag. I ett litet land som Sverige, och inom en begränsad sektor som byggområdet, så kan det vara svårt för universiteten att enskilt konkurrera internationellt. Därför krävs en nationell kraftsamling och samarbete, säger generaldirektörerna Rolf Annerberg, Forskningsrådet Formas, och Per Eriksson, VINNOVA, i ett pressmeddelande.

Ruben Aronsson, vd för Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, anser att Bygguniversitetet kommer att höja kvaliteten på svensk byggforskning.

I en studie utförd 2003 av Chalmers, KTH, LTH och LTU framkom att svensk byggforskning befinner sig i kris. Ett samarbetsprojekt inleddes för att lägga grunden till en god forskningsbas inom samhällsbyggnadssektorn och behålla en hög kvalitet på grundutbildningen inom området.

Projektet har nu utmynnat i Sveriges Bygguniversitet som finansieras av VINNOVA, Forskningsrådet Formas, SBUF och de fyra universiteten som deltar. Planen är att Sveriges Bygguniversitet år 2011 ska vara ett etablerat nätuniversitet i full drift.

Under det första året ska fokus ligga på att utveckla en långsiktig forskningsstrategi, att ta fram en plan för ett generationsskifte bland forskningsledarna samt att kartlägga existerande utbildningsprogram och identifiera behov av och möjligheter till samordning.