Nyheter

Byggvesta närmar sig målet på Rinkebyresan

På E18 vid Rinkeby har motorvägen överdäckats för att ge plats åt cirka 580 nya bostäder på Rinkebyterrassen. Foto: Susanne Bengtsson

E18 har däckats över för att ge plats åt det nya bostadskvarteret Rinkebyterrassen. 
225 hyresrätter blandas med 360 bostadsrätter.
Efter midsommar flyttar de första hyresgästerna in i Byggvestas lägenheter, och till hösten öppnar ett café i bottenvåningen som ett resultat av byggbolagets SOL-projekt.


På Rinkebyterrassen bygger Byggvesta cirka 225 hyresrätter i sex nya hyreshus. Husen blir mellan 6 och 8 våningar höga. De byggs i betong med utfackningsväggar och får putsade fasader i vita och grå nyanser. Stomme och bjälklag är platsgjutet.

I november 2015 tog Byggvesta första spadtaget för det första av de totalt sex hyreshusen. Området Rinkebyterrassen byggs ovanpå E18, som överdäckats.

– Av säkerhetsskäl står inte husen direkt ovanpå tunneln utan de står åtta meter utanför. Garagebyggnaderna kommer att placeras ovanpå tunnelmynningen och därmed skärma av ljudet från motorvägen, säger Carlos Albinsson, projektledare på Byggvesta.

Alla hyreslägenheter har balkong eller uteplats. Väggarna är vitmålade och i alla rum ligger parkettgolv utom i hall och badrum där det är klinkers. I köket är det förberett för diskmaskin, och i badrummet finns tvättmaskin och torktumlare.

– Vi bygger bara hyresrätter och vi har egen förvaltning. Vi bygger för att äga husen och satsar vi på bra material och hållbara lösningar.

Sedan 2009 bygger Byggvesta hus som är extra energieffektiva. Alla hus är så kallade Egenvärmehus. Husen är radiatorlösa och värms till största del upp av effektiv värmeåtervinning, men också av till exempel instrålad solvärme, hushållsapparater och belysning. Det bygger framförallt på tre viktiga faktorer: isolering, energimätning och värmeåtervinning.

I samma område bygger ALM Equity 360 bostadsrätter. Tillsammans ramar husen in en gemensam park, där det kommer att finnas konstverk, uteplatser och vacker utsikt över Järvafältet.

– Samordning har varit en av utmaningarna eftersom vartannat hus utgörs av våra hyresrätter och vartannat hus av bostadsrätter. Däremellan bygger staden en stor publik parkyta.Logistikmässigt hade det varit lättare om vi byggt på varsin sida av parken. ByggVesta vill dock ha mixen av bostadsrätter och hyresrätter för att det blir ett bättre bostadsområde när det är färdigt, säger Carlos Albinsson.

Till midsommar flyttar de första hyresgästerna in i Byggvestas lägenheter. 14 nationaliteter har skrivit kontrakt, både befintliga rinkebybor och hyresgäster från västerort och innerstan. I slutet av 2019 kommer det sista hyreshuset att stå klart för inflyttning.

Rinkebyterrassen är en del av satsningen på Järvafältet, där Rinkeby och Tensta för övrigt finns med på polisens lista över områden i Sverige som klassas som särskilt utsatta. I samband med att Rinkebyterrassen byggs, anlägger Stockholms stad nya gångstråk och cykelvägar mellan Rinkeby och Kista. Vid Eggeby gård kommer Stockholms stad dessutom att bygga Järvaområdets första utomhusbad, bland annat för att öka simkunnigheten i området.

I Byggvestas första hus inreds ett café i bottenvåningen. Det är en del av det samhällsengagemang som Byggvesta driver genom sitt SOL-projekt.

– Vi vill vara med och bygga bra bostäder i Rinkeby med närhet till naturen och samtidigt bidra till utvecklingen av en stadsdel med stor potential, säger Laurie McDonald Jonsson, en av ägarna i Byggvesta.

Hon genomförde hundratals intervjuer med Rinkebybor om hur de ville utveckla stadsdelen. Byggvesta genomförde sedan en omröstning kring de förslag som Rinkebyborna själva kommit med under dialogarbetet. Det vinnande förslaget, med mer än hälften av rösterna, var ”Ett center för unga och äldre kvinnor”, eftersom det saknas mötesplatser för kvinnor i området.

Till hösten öppnar Byggvesta sitt café.

– Alla är välkomna, män och kvinnor, Rinkebybor men gärna också folk från hela Stockholm. Däremot är det bara kvinnor som jobbar i caféet. De kommer också att kunna odla grönsaker och sälja produkter som de tillverkar. Vi tror på det här konceptet och hoppas att det här kan bli en modell som fler fastighetsägare kan ta efter i socialt utsatta områden, säger Laurie McDonald Jonsson.