Nyheter

Byter namn till Veidekke Asfalt

Veidekke Asfalt

Veidekkes dotterbolag Sydbeläggningar AB med verksamhet inom asfalt i Skåne, Halland, Göteborgsregionen samt Stockholmsregionen har från och med den 13:e maj bytt namn till Veidekke Asfalt AB.

Namnändringen är ett led i Veidekkes strategi i att tydliggöra varumärke och erbjudande samt växa och expandera i nya marknader inom asfaltproduktion och utläggning i Sverige. Sydbeläggningar har varit en del av Veidekke-koncernen i över femton år och har haft sin huvudsakliga verksamhet i Skåne och Halland, med ett starkt varumärke inom asfalt. Med tiden har verksamheten gradvis expanderat till Göteborgsregionen och Stockholmsregionen.

– Det känns spännande och naturligt för oss att ta detta steg i vår utveckling av verksamheten, vilket bäddar för fortsatt lönsam tillväxt. Vi skapar ett tydligt varumärke som både kommer underlätta för våra kunder, oss och våra leverantörer, säger Johan Hedström, VD för Veidekke Asfalt.

Veidekke Asfalt AB ingår i Veidekke Industri AB och idag består verksamheten av ca 130 anställda, omsätter ca 500 MSEK med hög fokus på god arbetsmiljö, hållbarhet och ett involverande arbetssätt.

Enkelhet ska prägla all verksamhet inom Veidekke Industri och med det i åtanke samlar vi nu all vår beläggningsverksamhet under ett varumärke, säger Terje Jontell, VD för Veidekke Industri.