Nyheter

Campus Luleå moderniseras

Luleå tekniska universitets omstrukturering av verksamheten i större och mer konkurrenskraftiga enheter ställer höga krav på de fysiska miljöerna. För att underlätta möten och synergieffekter investerar Akademiska Hus 132 miljoner kronor i en om- och tillbyggnad.

Akademiska Hus och Luleå tekniska universitet har tagit hjälp av den nya campusplanen för Luleå i planeringen av A-husets ombyggnation. Där ska plats skapas för en samlokalisering av institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS) och institutionen för system- och rymdteknik.

2 300 kvadratmeter nya ytor skapas samtidigt som en stor del av de befintliga lokalerna moderniseras. Dessutom ska en ny serverhall för hela LTU inrättas i källaren.

– Vi ser med spänning fram emot hur den arkitektoniska gestaltningen i campusplanen nu skapar en naturlig förlängning av varumärket Skandinaviens nordligaste tekniska universitet, säger Staffan Sarbäck, universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

I entrén ska man glasa upp, lägga ett café och med avancerad belysning skapa ett utomhusrum. Till de större förändringarna hör också att taket ska lyftas och fläktrummen flyttas för att ge plats åt fler grupprum, datasalar och kontor. Takhöjningen möjliggör en tvärförbindelse genom hela huset som gör huset rundare och förbättrar möjligheten till spontana möten.

Ombyggnationen av A-huset beräknas dra igång i början av 2014 och vara färdigställd hösten 2015. A-huset kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad.