Nyheter

Cannabis och amfetamin – på jobbet

Det finns en tillåtande attityd i byggbranschen till alkohol och droger. Det menar Gunnar Lindfeldt på Maria Beroendecentrum. Just nu träffar han ett tiotal narkotikamissbrukande byggnadsarbetare.

— Det krökas rätt rejält och man partajar på kokain. Det röks cannabis och tas amfetamin på jobbet. Man vill nästan inte höra vad de har gjort på byggena, säger Gunnar Lindfeldt.

Han är socionom och ansvarig för vårdprogrammet för cannabis på Maria Beroendecentrum i Stockholm. Just nu träffar han ett tiotal narkotikamissbrukare från byggbranschen.

— Om jag har haft 20 personer här så kan var och en namnge 10 polare som också håller på. Då är vi uppe i 200 och det är alldeles för många, säger Gunnar Lindfeldt.

Han tror att byggbranschen är särskilt drabbad av narkotikamissbruk på grund av sin tillåtande attityd mot alkohol och droger. Och att ta narkotika på arbetet är inte ovanligt.

— Det säger de, att det drogas på arbetet. En del jobbar tolv timmar om dagen, sju dagar i veckan, och då jobbar de bättre på amfetamin, säger Gunnar Lindfeldt.

De som Gunnar Lindfeldt träffar i sitt yrke finns på olika positioner i byggbranschen. Det är rivare, snickare, timmermän och betongare. De flesta har ett vitt jobb men jobbar svart på kvällar och helger. Drogerna som missbrukas handlar om alkohol, cannabis, amfetamin, kokain och Subutex.

Gunnar Lindfeldt känner en oro för att missbruket på arbetsplatserna kan leda till olyckor och tycker att byggnadsarbetare borde drogtestas i samband med olyckor.
— Det görs ju vid bilolyckor. Det är konstigt om det inte görs vid en arbetsolycka, tycker Gunnar Lindfeldt.

Men Arbetsmiljöverket gör inga drogtester vid olycksfall.
— Vid de dödsolyckor vi har utrett har vi på ett tidigt stadium sett att det har varit andra orsaker till olyckan, säger Jan Swedberg, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

För ett par, tre år sedan slog Gunnar Lindfeldt larm om att han uppfattade att narkotikamissbruket i byggbranschen ökade.
— Då ramlade det in någon varje vecka här. Jag och en kollega gick en grupputbildning för att kunna ta emot folk.

Sedan dess har den ökande tillströmningen till Maria Beroendecentrum stannat av. Men för att råda bot på missbruket måste byggbranschen försöka motarbeta den tillåtande attityden mot alkohol och droger, menar Gunnar Lindfeldt.

— En ung kille som var här sa ”nu har jag i alla fall träffat en som inte krökar och tar droger.” Och personen han hade träffat var en nykter alkoholist, säger Gunnar Lindfeldt.