Nyheter

Carin Stoeckmann ny förbundsordförande

Sveriges Byggindustriers styrelse.


På årets Byggstämma valdes Carin Stoeckmann, vd Byggmästar’n i Skåne AB, till ny förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier. Hon efterträder den tidigare ordföranden Svante Hagman, NCC AB.Digitalisering och hållbarhet är två viktiga frågor som den nya ordföranden vill lyfta.
Byggvärlden ställde några frågor till den nyvalda ordföranden Carin Stoeckmann, som varit med i förbundsstyrelsen sedan 2016.

 Var utnämningen väntad? Funderade du länge innan du sa ja?

– Det var absolut inte väntat att jag skulle få frågan och sedan bli föreslagen av valberedningen. Rent historiskt brukar ordförandeposten hanteras av de stora företagen, men de supportade mig vilket känns otroligt bra. När frågan kom blev jag överraskad men behövde inte särskilt lång betänketid, däremot var det viktigt för mig att känna de större företagens förtroende, och när jag kände att det fanns varet svaret enkelt. Det är enormt hedrande att få en sådan stor fråga, att man måste tacka ja! 

– Det kräver naturligtvis att en hel del tid går åt till uppdraget, men redan innan hade jag ett stort engagemang och mötestid som motsvarar detta uppdrag, så jag tog bort ett uppdrag till förmån för detta. Jag har fördelen av att redan ha ett långt engagemang inom Sveriges Byggindustrier, lokalt, regionalt och på riksnivå inom olika områden, samt även inom Svenskt Näringsliv, vilket gör min startsträcka hyfsat kort. Dessutom har de två tidigare ordförandena som jag haft förmånen att ha i min tid i styrelsen, lärt mig mycket och även byggt upp en mycket bra grund att stå på.

Vilka frågor anser du vara viktiga att driva? Vad kommer du att fokusera på?

– Jag tycker att vi har byggt upp en bra grund att stå på och har ett gediget förarbete i ”Medlemsnytta 2025”. Förra året lyckades vi fånga upp våra fyra fokusområden och de två lungorna på ett ännu bättre sätt, och det är dem jag kommer att lägga mitt fokus på; fokusområdena säkerhet, sund konkurrens, attraktiva kollektivavtal och kompetensförsörjning, utifrån de två ”lungorna” hållbarhet och digitalisering, där hållbarhetstänket ska prägla oss i det vi gör, och där digitaliseringen skapar smarta och effektiva verktyg för att lyckas. Jag tycker också att just Agenda 2030 är viktigt att lyfta in i hållbarhetstänket, för de 17 globala målen är väldigt tydliga och ger oss alla en bra blick över vad hållbarhet faktiskt handlar om i stort. 

Vilka stora utmaningar står byggbranschen inför?

– Vi måste få in fler i branschen, så att jobba vidare med dess attraktivitet är viktigt, så vi kan lösa kompetensförsörjningen. I detta ligger att även jobba vidare med säkerhet och sund konkurrens. En annan riktigt stor fråga är vår klimatpåverkan, där vi på olika sätt måste utveckla framställningsmetoder, ta fram bra klimatberäkningsmetoder, utveckla digitaliseringen och öka takten med BIM. I den ligger även med hållbar energi, som först och främst ska utvecklas till att bli fossilfri, för att längre fram även bli förnybar. Att idag prata el som ett bra val, känns fel, om den kommer från kolkraft, och min bedömning är att vi måste satsa på svensk kärnkraft för att lyckas bli fossilfria. Sveriges Byggindustrier samordnar uppdraget för en fossilfri bygg- och anläggningssektor 2045, med en klimatneutral värdekedja och det uppdraget intensifieras nu.  

Du representerar ett Skåneföretag. Hur viktigt är det att involvera hela Sverige i branschens utveckling och utmaningar?

– Ja, det är otroligt viktigt att se hela Sveriges utmaningar och olikheter. Bostadsmarknaden i Stockholm har till exempel sina viktiga frågor, men de är helt annorlunda i andra delar av landet. Det kommer och går lokala och regionala trender inom det mesta, som är viktiga att fånga upp. Vi har möjligheten att skapa nationella utskott för frågor som är angelägna och i dem ser vi till att få en geografisk spridning, till exempel så har vi ett nationellt utskott på gång för upphandlingsfrågor. Lika viktigt är det att involvera alla typer av företag för att skapa en mångfald och få olika infallsvinklar i olika frågor. Vi behöver både stora som små företag, ägarledda som börsnoterade, anläggare som lösullsisolerare.

Hur kommer ditt samarbete med vd Catharina Elmäster-Svärd se ut?

– Jag hade förmånen att vara med i rekryteringen och vi är verkligen jättenöjda med vårt val och med Cathis insats hittills. Vi har redan ett bra samarbete, men naturligtvis blir det mer intensivt nu i rollen som ordförande. Det är viktigt att hon är den operativa, i rollen som VD, och jag håller mig borta från det, utan behåller styrelseperspektivet i rollen som ordförande, men stöttar när hon så önskar. Dessutom är hon otroligt erfaren och skicklig kommunikatör, så jag har ju förmånen att få mycket tips och stöd av henne med!

FAKTA

Sveriges Byggindustriers förbundsstyrelse för perioden 2019/2020 består av följande tretton ledamöter:

 • Carin Stoeckmann, Byggmästar’n i Skåne AB (förbundsordförande)
 • Gunnar Hagman, Skanska Sverige AB (vice förbundsordförande)
 • Fredrik Andersson, Contractor Bygg Holding Norr AB
 • Mikael Bennarp, ENIVA AB
 • Anette Frumerie, Besqab AB
 • Anders Göransson, Castanum Förvaltning AB
 • Thomas Håkanson, Ekens Golv AB
 • Ylva Lageson, NCC AB
 • Peter Lennartsson, Skeppsviken Bygg i Skövde AB
 • Roger Linnér, Peab AB
 • Susanne Persson, JM AB
 • Jörn Ryberg, MarCon Teknik AB
 • Jonas Steen, F O Peterson & Söner Byggnads AB

I samband med Byggstämman avtackades den tidigare ordföranden Svante Hagman, NCC AB, för sina insatser i förbundsstyrelsen. Utöver Svante Hagman lämnade Thomas Jansson (NA Bygg AB) samt Urban Nilsson (Berggren & Bergman AB) förbundsstyrelsen.