Årets Byggchef

Carolina Detterfelt, avdelningschef, JM Entreprenad

Carolina Detterfelt, avdelningschef, JM Entreprenad. Foto: JM Entreprenad
Carolina Detterfelt, avdelningschef, JM Entreprenad. Foto: JM Entreprenad

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

– Flera saker! Jag tycker om variationen som jobbet innebär – det finns många olika arbetsuppgifter och utmaningar som vi ställs inför. Att jobba i en bransch där vi är med och påverkar samhällsbyggandet och lägger grunden för morgondagens samhälle är stimulerande. Sedan är det såklart givande att jobba i en organisation där jag får se medarbetare växa och utvecklas och utvecklas tillsammans med dem. Det är kul att gå till jobbet helt enkelt. Att få nöjda kunder ovan på detta blir sen kvittot tillbaka till alla inblandande.

Vilka är utmaningarna?

– Att driva byggprocessen med huvudfokus på arbetsmiljö, lönsamhet, hållbarhet och mot en fast tidplan med en sammansatt projektorganisation är en komplex process där det finns utmaningar inom alla dessa delar.

– Med tanke på rådande världsläge så finns det fler utmaningar än vanligt. En stor utmaning just nu är att parera och planera och att vara förberedd i den mån det går för det som är okänt. Vi jobbar bland annat med olika scenarier inom olika områden för att se vilka alternativ vi har att spela med. Men dessa utmaningar kan också innebära att det kan komma något gott ur rådande situation, då det kan driva på utvecklingen inom vissa områden när alla anstränger sig mer och behöver tänka eller göra olika anpassningar.

Vad gör dig till en bra ledare?

– Som person är jag strukturerad, tydlig, engagerad och genuint intresserad av medarbetarna och finns där för dem. Samarbete, samverkan och involvering är för mig en självklarhet oavsett om det är inom min avdelning, inom bolaget, eller inom koncernen. Jag ser hela organisationen som ett lag oavsett roll där alla är lika viktiga, har olika kunskaper och erfarenheter och alla är med och bidrar på olika sätt. Jag fokuserar en hel del på just involvering och delaktighet.

Ett av kriterierna som juryn bedömer är ”förnyelse”. Hur jobbar du med förnyelse- och förändringsarbete? Lyft gärna något exempel.

– Att jobba med förändringsarbete eller förnyelse/utveckling har alltid legat mig varmt om hjärtat och under de senaste 15 åren har jag jobbat mycket med just detta. Sedan två år tillbaka ansvarar jag för ett utvecklingsarbete som handlar om att förändra JM:s arbetssätt avseende mark- och infrastrukturfrågor i min geografi. Syftet är att vi ska jobba mer enhetligt i samverkan mot en gemensam målbild. Vi har arbetat fram olika lösningar som även resulterar i en förnyelse av vårt verksamhetssystem. Utvecklingen av arbetssättet sker i olika arbetsgrupper med kollegor från olika delar av koncernen.

Vad jobbar du med just nu?

– Min avdelning består av 120 personer som jobbar med mark och infrastruktur. Vi är med i JM:s samtliga projekt i Stockholm, från förvärv till färdigt projekt. I mitt dagliga arbete ligger mycket fokus på personal, projekt, ekonomi, arbetsmiljö och utvecklingsarbete. Utöver detta blir det även en del strategi- och målarbete och just nu pågår affärsplanearbetet för kommande år.

Byggbranschen står nu inför stora utmaningar, hur tacklar man det som byggchef?

– Svårigheten är att de stora utmaningarna ligger utanför den egna kontrollen, så fokus ligger nu på att ta ansvarsfulla beslut och jobba med det vi själva kan påverka. Som jag berättade tidigare så jobbar vi med olika scenarier.

Om Carolina Detterfelt

Roll: Avdelningschef Mark och Infra på JM Entreprenad
Ålder: 43
Bor: Nacka
Familj: Man och två barn, 15 och 13 år
Bakgrund i korthet: Är civilingenjör, väg- och vattenbyggnadsteknik från KTH. Har mer än 20 år i branschen och har tidigare jobbat på Skanska och Svevia i roller som bland annat projektingenjör, projektchef, arbetschef och verksamhetsutvecklingschef. Har varit avdelningschef inom JM i snart tre år varav de senaste två åren på JM Entreprenad.
Ledarskapsmotto: Genom att vi samverkar, utbyter erfarenheter och arbetar tillsammans så blir vi starkare, kan mer och har roligare.
Ur nomineringen: Carolina är resultatorienterad vilket gör att hon får saker att hända så att utvecklingen går framåt. Som chef är hon engagerad, tydlig, närvarande, inkluderande och bra på att fånga upp sina medarbetares behov. Carolina hanterar frågor och situationer som kan vara jobbiga innan de leder till problem.