Nyheter

Castellums vd lämnar posten

Rutger Arnhult lämnar rollen som vd för Castellum
Rutger Arnhult lämnar rollen som vd för Castellum. Foto: Castellum

Rutger Arnhult har informerat styrelsen i Castellum om att han beslutat sig för att lämna rollen som verkställande direktör för bolaget. Styrelsen inleder nu en process för att tillsätta en ersättare.

Rutger Arnhult utsågs till vd i början av 2022, och tog över posten efter Biljana Pehrsson. Hon lämnade vd-uppdraget efter endast en dryg månad efter att hon tillträtt.

Jag ser Castellum som väl rustat för att kapitalisera på sin starka position på den nordiska kommersiella fastighetsmarknaden, och jag har en stark tilltro till bolagets fortsatta resa. Jag har gjort bedömningen att bolagets fortsatta resa bättre drivs av någon annan, varför jag beslutat mig för att lämna rollen som vd. Detta möjliggör för mig att fullt ut fokusera på mina privata investeringar, inklusive Castellum. För att skapa förutsättningar för bästa möjliga överlämning kommer jag att kvarstå i min roll så länge styrelsen önskar, säger Rutger Arnhult, verkställande direktör för Castellum.

Som vd för Castellum har Rutger varit central i att driva integrationsarbetet med Kungsleden, signifikanta framsteg inom hållbarhet och därmed stärkt bolagets konkurrenskraft. Castellum har i dag en stabil och lönsam plattform för bolagets fortsatta resa. Styrelsen tackar Rutger för hans insatser och lyckönskar honom i sina framtida åtaganden, säger Per Berggren, styrelseordförande för Castellum.

Rutger Arnhult kommer att kvarstå i sin roll så länge styrelsen finner lämpligt. Rutger Arnhult har även informerat valberedningen om att han inte kommer inte att ställa upp för omval till styrelsen.