Nyheter

Cementa får fortsätta bryta kalk

Cementas fabrik i Slite på Gotland. Bild: Cementa.

Regeringen ger Cementa ett tillfälligt tillstånd att bryta kalk fram till 31 december 2022.
– De allvarliga samhällskonsekvenserna kan nu undvikas på kort sikt, sade miljö- och klimatminister Per Bolund vid regeringens pressträff på torsdagen.


Regeringen har vid prövningen, enligt Per Bolund, tillämpat miljöbalkens bestämmelser och fäst stor vikt vid verksamhetens påverkan på grundvattnet. Tillståndet gäller för verksamhet som är förlagd till det västra brottet och till Filehajdartäkten samt till viss vattenverksamhet till östra brottet. Tillståndet gäller för samma mängd kalksten som gällde för det tidigare tillståndet som gick ut 31 oktober.  

Den tillfälliga ändringen i miljöbalken, som antogs av riksdagen i slutet av september, öppnade upp för dagens regeringsbeslut. Enligt näringsminister Ibrahim Bayland är den förväntande cementkrisen nu inställd.
– Sedan i somras har vi jobbat intensivt för att möta just en extra ordinär situation och minska risken för allvarliga samhällskonsekvenser som ett storskaligt briststopp för Cementa skulle innebära, sade näringsminister Ibrahim Baylan.

Han betonade också att det är viktigt att alla inblandade parter använder tidsfristen till att hitta framtida lösningar.
– Nu när regeringen agerar med en extraordinär åtgärd i en extraordinär situation för att undvika de stora samhällskonsekvenserna så vilar nu också ett stort ansvar på såväl enskilda bolag som hela branscher att göra sitt för att stärka motståndskraften i sina verksamheter. Den här situationen har verkligen visat på sårbarheter på kort sikt.

Cementa är positiva till regeringens besked, men anser att ett år är kort tid och inte ger samma arbetsro som de önskvärda tre åren hade gjort.

– Det är positivt att regeringen prövat ansökan och gett Cementa ett tillfälligt tillstånd. Att det blev omkring ett års tillstånd istället för de tre år som vi ansökt om kommer dock att vara utmanande, säger Karin Comstedt Webb, chef för hållbarhet och samhällskontakter inom Cementa och HeidelbergCement norra Europa.

– Ett år är en mycket kort tid för att få ett nytt tillstånd på plats. Vi förutsätter nu att de myndigheter som är inblandade i kommande tillståndsprövning agerar skyndsamt och konstruktivt.

Beslutet var nödvändigt, kommenterar Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd regeringsbeskedet. 
– Det här var ett nödvändigt beslut för att undvika ett akut byggstopp. Men regeringen borde ha valt en betydligt längre tillståndsperiod. Svensk industri har en mycket viktig roll i den nödvändiga klimatomställningen, och då behövs trygghet och långsiktiga villkor. Nu lägger regeringen krokben för den nödvändiga klimatomställningen, säger hon och fortsätter:

– Man ska ha klart för sig att även med det här beslutet på plats råder stor osäkerhet om tillgången till cement för bygg- och anläggningsbranschen och övrig industri framöver. Flera miljöorganisationer har dessutom sagt att de kommer att överklaga regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen. Skulle domstolen välja att ta upp målet och dessutom inhibera regeringens beslut kan vi snabbt vara tillbaka på ruta ett. Då har vi snart ett akut byggstopp, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Enligt Byggföretagens konsekvensanalys hotas 175 000 jobb enbart i bygg- och anläggningsbranschen vid ett produktionsstopp i Slite. Investeringsbortfallet beräknas till 20 miljarder kronor per månad och flera industrisatsningar bland annat i norra Sverige riskerar att försenas.

– Bygg- och anläggningsbranschen har en nyckelroll i återstarten av Sverige efter pandemin. Cementkrisen måste lösas för jobben, ekonomin och klimatet, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Efter regeringens besked kan täktverksamheten i Slite starta upp omgående,  meddelar Cementa. Bolaget konstaterar också att regeringens beslut kan överklagas. Om Högsta förvaltningsdomstolen under processens gång skulle besluta om en inhibition så kommer verksamheten att stoppas fram till dess att ärendet har avgjorts.

– Trots det tillfälliga tillståndet från regeringen är situationen för cementproduktionen förenad med betydande osäkerheter, och det kan fortfarande uppstå en bristsituation beroende på vad som händer framåt, säger Magnus Ohlsson, vd och marknadsdirektör på Cementa.

Beslutet kommer att överklagas av Naturskyddsföreningen.

– Vi kommer att driva det här till högsta förvaltningsdomstolen, det kallas att ansöka om rättsprövning. Därför att det rör sig om en känslig natur där på Gotland och att kommunens vattenförsörjning är hotad. Men det rör sig också om att Cementa får ett frikort från de lagar som gäller alla andra när det gäller miljön, säger Oscar Alarik, chefsjurist vid Naturskyddsföreningen, till TT.