Cementa

Cementa krävs på flera miljoner i vite för buller

Cementas fabrik i Slite på Gotland. Foto: Henrik Ekberg
Cementas fabrik i Slite på Gotland. Foto: Henrik Ekberg

Länsstyrelsen på Gotland kräver i en ansökan till Mark- och miljödomstolen att Cementa ska betala fem miljoner kronor i vite för att inte ha vidtagit bullerbegränsade åtgärder.

Länsstyrelsen beslutade 31 augusti 2021 att förelägga Cementa om vite på den aktuella summan om inte åtgärder vidtagits senast 31 mars 2022. Cementa har till länsstyrelsen redovisat bullermätningar mellan juni och juli 2022, men dessa mätningar uppfyller inte länsstyrelsens krav. Länsstyrelsen skriver i ansökan till Mark- och miljödomstolen att ”i villkor 19 angivna begränsningsvärden för ekvivalent buller nattetid har överskridits i samtliga mätpunkter vid samtliga mättillfällen” samt att ” överskridanden av föreskrivna bullernivåer har under perioden skett med upp till 5 dB”.

Tio miljoner kronor

Länsstyrelsen hotar även med vite på det dubbla beloppet, tio miljoner kronor, om inte Cementa vidtar bullerbegränsande åtgärder i sin
verksamhet senast 31 maj 2023.

Cementa har tidigare dömts av Mark och miljödomstolen för att ha överträtt tillåtna bullernivåer, bland annat i våras då bolaget dömdes att betala en miljon kronor i vite. Detta är också något som också länsstyrelsen påpekar i sin ansökan om utdömande av vite.