Nyheter

Cementa växlar upp i Slite inför beslut

Cementas anläggning i Slite. Bild: Cementa

Cementa ökar takten för kalkstens-brytningen i Slite, uppger SVT. Anledningen är att man vill bygga upp ett lager utifall att regeringsbeslutet om förlängt tillstånd inte kommer innan det befintliga löper ut om två veckor.

Det nuvarande tillståndet går ut 31 oktober. Efter att riksdagen nyligen klubbat igen den tillfälliga ”Cementalagen”, väntar man nu också på ett regeringsbeslut.

– Vi behöver säkra upp att ha ett litet lager med stenmaterial inför att vårt täkttillstånd löper ut, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef på Cementa i Slite, till Sveriges Radio P4 Gotland.

Mark- och miljööverdomstolen avvisade i juli Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt brytningstillstånd i Slite på Gotland. Detta efter att Mark- och miljödomstolen godkänt ansökan. För ett par veckor sedan röstade riksdagen igenom en lagändring i miljöbalken som möjliggör för Cementa att få ett tillfälligt tillstånd att fortsätta bryta kalk. 

Cementa har lämnat in en ansökan till regeringen om ett akut tillstånd för kalkstensbrytning i Slite som ska gälla i tre år.