Nyheter

Cementbruk kan ersätta allergifarligt lim

I stället för att riva och bygga nytt kan gamla betongkonstruktioner som broar och dammar lagas med hjälp av epoxilim. Problemet är bara att limmet är allergiframkallande.

Stora ekonomiska besparingar kan göras genom att reparera och förstärka slitna betongkonstruktioner. Det är aktuellt för många av landets järnvägsbroar, vägbroar, dammar och fastigheter som uppfördes under perioden 1950-1970 och som nu närmar sig slutet på sin förväntade livslängd.

En vanlig metod för att reparera och förstärka betongkonstruktioner är att fästa kolfiberkompositer med ett epoxilim utanpå betongen. Men limmet är allergiframkallande.

Forskaren Thomas Blanksvärd vid Luleå tekniska universitet har hittat lösningen. I sin avhandling visar han att epoxilim kan ersättas med ett mineraliskt bindmedel, ett cementbaserat bruk.

– Samhällsnyttan kan i framtiden bli enorm eftersom stora kapital redan är investerade i samhällets infrastruktur och att byta ut alla nedgångna betongskonstruktioner skulle innebära gigantiska kostnader, säger Thomas Blanksvärd i ett pressmeddelande.