Nyheter

”Cementkrisen kräver förlängt korttidsstöd”

Johan Lindholm och Catharina Elmsäter-Svärd har skrivit brev till finansministern.

Förläng korttidsstödet så att i grunden livskraftiga företag inte tvingas till konkurs eller uppsägningar som följd av cementkrisen. Det är budskapet från Byggföretagen, Byggnads och Seko i gemensamt brev till finansminister Magdalena Andersson.

Den 1 november upphör Cementas kalkbrytning i Slite. Byggföretagen, Byggnads och Seko skriver i en gemensam uppmaning till finansminister Magdalena Andersson att korttidsstödet kommer att vara väsentligt om landet och byggbranschen drabbas av cementkris. 

I brevet uppmanar de regeringen att fatta beslut om förlängning av korttidsstöd i syfte att säkerställa att i grunden livskraftiga företag inte tvingas till konkurs eller uppsägningar som skadar företagens framtida överlevnadsförmåga, kompetensförsörjning eller Sveriges förmåga till ett hållbart samhällsbyggande, menar Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen, Gabriella Lavecchia, Förbundsordförande Seko och Johan Lindholm, Förbundsordförande Byggnads.

”Tyvärr ser vi nu andra orosmoln för vår bransch och direkt närliggande. Stora störningar i cementförsörjningen riskerar inträffa från november månads slut. (—) Vi anser därför att den karenstid på 24 månader som vanligtvis inträder efter att ett företag använt korttidsarbete – men som slopades tillfälligt t.o.m. 30 juni 2021 – fortsatt slopas tillsvidare. Detta så att företag som redan använt korttidsarbete under pandemin även kan göra det när de drabbas av problem på grund av cementbrist, som det faktiskt inte själva kan råda över” skriver de i brevet.

Under pandemin var korttidsstödet en välkommen stödåtgärd som fyllde ett tydligt behov i många branscher. Bygg-och anläggningsbranschen klarade dock att hålla igång bostadsbyggande, infrastruktur och annan viktig samhällsfunktion utan större avbrott under pandemin.  Men ett direkt stopp av cementleverans från Cementas anläggning i Slite, på Gotland, kommer att påverka 175 000 personer i branschen, och med direkt närliggande branscher 280 000 personer, enligt en tidigare analys från Byggföretagen.