Nyheter

Centimeterfel ger krav på ombyggnad av hus

JM räknade fel när husen på Margaretavägen i Lund byggdes. Hissar och trapphus är några centimeter för smala. Nu kräver byggnadsnämnden att de två bostadsrättshusen byggs om.

Hissarna och trapphusen på Margaretavägen är inte tillräckligt breda för bårtransport av sjuka människor, skriver Norra Skåne. En felberäkning vid byggandet av husen ger några centimeters avsteg från Boverkets krav.

Nu kräver byggnadsnämnden i Lund att JM bygger om de båda husen. Ärendet överklagades till länsstyrelsen, som även de sa nej till avsteg från regelverken. Men länsrätten sa ja, efter att en ambulanschef vittnat om att en breddning av trapphusen ändå inte skulle göra det möjligt att transportera bårar i fastigheterna.

Nu rapporterar Norra Skåne om att byggnadsnämnden har överklagat ärendet vidare till kammarrätten.