Certifierade småhus enligt kraven för nollenergihus

Certifierade småhus enligt kraven för nollenergihus
Arkitektföretaget Johannes Igelström uppför två småhus på en fastighet i Lund och som uppfyller de stränga kraven enligt kriterierna för nollenergihus.
Arkitektföretaget Johannes Igelström uppför två småhus på en fastighet i Lund och som uppfyller de stränga kraven enligt kriterierna för nollenergihus. Det innebär att byggnaderna har låga energianvändningsbehov enligt kraven för passivhus och därtill egen energitillförsel som är större än behovet.

På fastigheten uppförs två byggnader med totalt tre bostadsenheter. Bägge byggnaderna uppfyller kraven för passivhus, vilket innebär inte bara en låg energianvändning utan också mycket energieffektiva fönster, låg ljudnivå inomhus, fuktsäkert byggande och en termiskt god innemiljö. Årsenergibehovet har kalkylerats till 17 kWh/m2, men kommer balanseras ner till 0 kWh/m2 och år med den egna solcellsanläggningen.

 Detta ska åstadkommas med välisolerade SIP-paneler, en sandwich konstruktion med plåt på utsida och EPS som isolering.  Förlusterna från ventilationen minimeras med FTX-aggregat som också behovsstyrs med koldioxidsensorer.

 Värme och varmvattenenergi tillförs med en markvärmepump. El för drift av byggnaden produceras med 60 m2 solceller som på årsbasis mer än väl balanserar behovet.

 Johannes Igelström kommer själv flytta in det ena huset och säger: "Jag bor idag i ett passivhus sedan tre år tillbaka som jag själv ritat och som jag löpande utvärderat under åren. När jag nu bygger ett nollenergihus ser jag fram emot att själv flytta in i huset. Att testa ett hus jag ritat och utvecklat i praktiken ger en ovärderlig kunskap man inte kan få på något annat vis och det ska bli riktigt kul." 

Byggnaderna planeras vara i drift under hösten 2013.

 Begreppet nollenergihus – hus med bara ett litet behov av värmetillskott och egen energitillförsel, är en märkning som Sveriges Centrum för Nollenergihussvarar för. Husen blir välisolerade, får täta väggkonstruktioner och en bra ventilation där värmen återvinns. Certifiering av denna byggnad har baserats på ritningar och bygghandlingar.

 För certifieringen ansvarar Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN)  

Relaterade artiklar

Bygger ny hotelldel i form av en båt
Tecknar avtal om bygge av kontor värt 800 miljoner
Bygger ut anstalten för 900 miljoner kronor
Nu är Karlatornet högst i Norden