Nyheter

”Chefens uppgift att bygga en sund företagskultur”

Foto: Susanne Bengtsson


Så löser vi byggbranschens problem med dödsfall, korruption och ojämställdhet. 
Det var rubriken på ett seminarium som arrangerades av Dagens Nyheter och Byggcheferna.

Byggcheferna meddelade i våras att de hoppade av årets Almedalsvecka. Anledningen var att de tyckte att det skulle bli svårt att sticka ut i bruset detta valår samt att man tagit Macho-kampanjen till en ny fas och behöver resurser till det. 

Men när DN erbjöd dem chans en att vara medarrangörer på ett seminarium om etik och värderingar så tacka de ja, och fick tillfälle att sprida sitt arbete mot machokultur, osunda värderingar och exkludering i branschen.

Hur hänger machokultur och ojämställdhet ihop med affärsetik och säkerhet? Vad krävs av ledning och chefer för att bygga en etiskt och i övrigt hållbar bransch-och företagskultur? Det var några av frågorna som diskuterades.

Erik Skoglund, etikexpert, menade att de som är i riskzonen för att ta mutor är män i övre medelåldern och uppåt som jobbar som mellanchefer. 
Men han refererade till en undersökning som visar att andelen unga (under 35 år) som är beredda att ta till mutor  ökar. En av fem unga kan tänka sig att ta genvägar.
– Unga människor inte beredda att vänta.  Det ska gå fort och hända saker, då är man beredd att ta genvägar, säger han.

Att chefen har en otroligt viktig roll i att skapa en arbetsplats med sunda värderingar där alla är välkomna och trivs var paneldeltagarna överens om.

– I enkönade och ensidiga branscher  finns större risker för missbruk av förtroende och vänskapskorruption. Det är chefens uppgift att bygga en  sund företagskultur, och de ska kommunicera detta helst varenda dag, säger Inga-Britt Ahlenius, tidigare undergeneralsekreterare och chef, FN:s interngranskning.

– Har man dålig moral på en arbetsplats så måste man städa i toppen. Chefer vinner på att ha bra värderingar, det är ren överlevnadsstrategi. Det är viktigt att skit kommer upp till ytan och att övertramp får konsekvenser, säger Cissi Elwin, chefredaktör på Tidningen Chef.

När byggbranschen står inför ett stort rekryteringsbehov behövs alla människor.

– Om det är så att kvinnorna inte trivs i byggbranschen så är det branschen som måste ändra sig, inte kvinnorna, säger Peter Löfgren, vd ID06.

Kajsa Hessel, Byggchefernas ordförande fick i slutordet svara på vad hon önskar sig om tio år.- Då vill jag att byggbranschen ska vara en spegel av samhället. Vi måste tro på att detta går att åstadkomma.
 
Medverkande på seminariet gjorde:
:Urban Månsson, vd, Svensk Byggtjänst, Cissi Elwin, chefredaktör, tidningen Chef, Inga-Britt Ahlenius, tidigare undergeneralsekreterare och chef, FN:s interngranskning, Erik Skoglund, etikexpert, EY, Kajsa Hessel, ordförande, Byggcheferna, Lars Jonson, vice VD, Skanska Sverige, Johanna Munch af Rosensköld, kontorschef, Tengbom, Peter Löfgren, vd, ID06, Andreas Miller, ordförande, Ledarna, Niklas Ekdal, moderator.