Nyheter

Cheferna börjar ana ljuset i tunneln

Cheferna tror att det värsta är över. Sex av tio tror att de har gjort vad som krävs för att klara krisen och bara tio procent räknar med fler uppsägningar. Det visar chefsorganisationen Ledarnas senaste chefsbarometer.

— Det är roligt att undersökningen visar att de har så stark framtidstro. Och överraskande, säger Annika Eljas på Ledarna som presenterade rapporten, som gjorts tillsammans med undersökningsföretaget Novus Opinion.

Utan att rapporten speglar hur det ser ut i specifika branscher säger den att Sveriges chefer känner optimism. Åtta av tio tror på sitt eget företag, ser till exempel en liten ökad orderingång. 14 procent svarar att de tänker göra nyanställningar, alltså lite fler än de tio procent som fortfarande har uppsägningar att ta itu med.

Krisen har förstås slagit hårt mot företagen. 70 procent svarar att de har påverkats av allt från anställningsstopp till uppsägningar — chefers värsta arbetsuppgift enligt ett antal rankningar.

De 1 091 cheferna i undersökningen har fått svara på frågan om de haft tillräcklig kunskap och utbildning att klara det svåra uppdraget att säga upp folk, och det ansåg fyra av tio att de hade. Det de saknade var tillräckliga kunskaper i arbetsrätt och förhandling liksom konflikthantering.

— Det är tuffare att vara chef i dag. Det är nu ledarskapet ställs på sin spets, säger Annika Eljas.

Mer än varannan vittnar om att det är svårare i dag. Det är turbulens på arbetsplatsen, de har tunnare plånböcker men ska fortsätta att driva verksamheten vidare. Och motivera dem som är kvar, som kanske sörjer uppsagda arbetskamrater.

Också chefens eget jobb är förstås i farozonen. Fast det är det inte så många som oroar sig för, en av sju känner sig orolig för att mista jobbet det närmaste året..

— Majoriteten känner sig sitta ganska tryggt, cheferna är ju de sista som blir arbetslösa. Många företag inser nog att det gäller att hålla kvar välutbildade chefer, säger Anki Udd, ledarskapskonsult på Ledarna.

Och det vill till; 25 procent av cheferna funderar på att byta jobb.

Något att tänka på inför den chefsbristen när 40-talisterna försvinner — en utveckling som påskyndats av krisen. Inte minst mot bakgrund att 56 procent av cheferna inte är intresserade av att avancera till en högre position.

Anledningen heter balans i livet. Det uttrycker framförallt kvinnorna och de yngre cheferna. De tror inte att en högre lön kompenserar den ökade påfrestningen karriärklivet skulle innebära. Det de önskar sig är flexibla arbetstider och ett klart definierat uppdrag, så att de slipper gå hem med ont i magen för att de inte vet om de gör rätt.

— Vi vill lyfta fram att man måste förändra villkoren för att man ska vilja vara chef, säger Annika Eljas.

Text: Elisabeth Vene / Ny Teknik