Nyheter

Chefsbrist att vänta

Annika Elias. Foto: Ledarna.

Under de närmaste tio åren försvinner ungefär 126 000 chefer från arbetsmarknaden. Siffran motsvarar 48 chefer som pensioneras varje arbetsdag i Sverige.

Samtidigt är chefsåterväxten bland unga dålig.

Det visar en omfattande kartläggning av landets chefsförsörjning som Sveriges chefsorganisation Ledarna presenterat. 

Idag har 4,2 miljoner människor i Sverige en anställning. Av dessa har var åttonde någon form av chefsroll. Mer än hälften av dessa är så kallade ”första linjens chef”.  Enligt rapporten från Ledarna väntas cirka 126 000 chefer gå i pension de närmaste tio åren. Därför är det viktigt med en stark chefsåterväxt.

Ett problem är, enligt rapporten, att andelen chefer under 35 år i privat sektor fortsätter att sjunka och blir allt lägre. Från en andel runt 15 procent i början av 2000-talet är siffran nu nere på runt 10 procent. Det betyder att bara 50 000 under 35 år arbetar som chefer idag, vilket ger en dålig chefsåterväxt.

– Det är dystert att vi nu ser en sjunkande andel unga chefer. Vi tror att chefsrollen behöver förändras så att fler vill axla ansvaret. Bra chefer och ledarskap är en avgörande konkurrensfördel, säger Annika Elias, ordförande Ledarna.

Enligt Annika Elias finns viljan och ambitionen hos unga, men många av de potentiella cheferna har andra krav och förväntningar på chefsrollen än tidigare generationer.

I Sverige finns störst andel chefer som närmar sig pension i Västerbotten (30,6 procent). Andelen chefer under 35 år är störst i Stockholms län (10,7 procent).

Sverige ligger också efter i en internationell jämförelse. Enligt statistikorganisationen Eurostat ligger Sverige i bottenskiktet när det gäller andelen chefer under 35 år. I topp ligger Malta (48,8 procent), medan Sverige ligger på 27,6 procent efter länder som Polen, Rumänien och Slovakien.