Nyheter

Chris Österlund vinner Sweden Green Building Award 2018

Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen, prisas för hållbar stadsutveckling. Foto: Botkyrkabyggen

Återbruk, trivsel och jämställdhetsarbete. Det är några av anledningarna till att Botkyrkabyggens vd Chris Österlund vinner Sweden Green Building Award i kategorin hållbar stadsutveckling.

– Jag är mycket glad och hedrad. Det är en förmån att leda Botkyrkabyggen, skapa en hållbar affär för företaget med tydlig koppling till Agenda 2030 och på så sätt visa vårt bidrag till att rädda världen. I dessa sammanhang är dock ensam inte stark. Det hade inte varit möjligt utan starkt stöd av vår ägare och styrelse. Det hade inte heller varit möjligt utan alla fantastiska chefer och medarbetare – och vi måste arbeta tillsammans med våra hyresgäster och andra som stödjer allt det goda i vårt samhälle. Priset är en fin bekräftelse på att vi är något bra på spåren, säger Chris Österlund. 

 Juryns motivering:

”I Sweden Green Building Awards betonas de dimensioner som en hållbar stadsutveckling ska innefatta; social, ekologisk och ekonomisk. Det är helt i linje med den plan som Botkyrkabyggen idag har. Återbruk och sunda material, solpaneler och vindkraftverk, trivsamma trapphus och gårdar, öka människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och ge tillbaka till samhället.

Några exempel på vad som uppnåtts:

• Den allmännyttiga planen (affärsplanen) är knuten till FN:s Globala mål

• En renoveringsstrategi där hyresgäster bor kvar under renoveringen, det som är nödvändigt renoveras, där hyresgäster involveras och där hyresgäster har råd att bo kvar

• Qvinna i Botkyrka som är Botkyrkabyggens jämställdhets- och arbetsmarknadsprojekt där långtidsarbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund kommer ut i arbetslivet och får möjlighet till sin egen försörjning

• Flera initiativ avseende ökad trygghet som effektiv samordning och förnyelse av utemiljöer, som gör att hyresgästerna upplever en allt större trygghet

Chris Österlund har med sina beslut och sitt ledarskap gjort det möjligt för Botkyrkabyggen att vara allmännyttigt i dess rätta bemärkelse. Ett bostadsbolag som på flera nivåer bidrar till en hållbar utveckling.”

Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling i Sverige har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att främja hållbar stadsutveckling, dela goda erfarenheter inom branschen samt uppmärksamma och belöna personer som på ett inspirerande och innovativt sätt bidrar positivt till hållbar stadsutveckling.