Nyheter

Citytunneln väntas bli billigare än beräknat

Citytunneln som byggs under Malmö var budgeterad att kosta 9,450 miljarder i 2001 års penningvärde. Men nu pekar en prognos på 8,565 miljarder kronor.

— Vi tog god tid på oss och kunde vara mycket noggranna med förfrågningsunderlagen. Vi lyckades också att skapa ett bra samarbetsklimat mellan oss och de entreprenörer som vann upphandlingarna. Det har hela tiden varit ett lösningsfokuserat arbete och vi har löst det mesta tillsammans och därmed undvikit fördyringar, säger Citytunnelns projektchef Örjan Larsson i ett pressmeddelande.

Summan för alla entreprenader blir enligt den nya beräkningen 6,257 miljarder, 553 miljoner billigare än budget. Citytunnelns byggherrekostnader beräknas också bli lägre, 2,308 miljarder istället för 2,640. Det är kostnader för stora tekniska utredningar, projektering och den omfattande miljöprövningen men också administrativa kostnader för organisationen som bildades 1998.

Citytunneln är 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord. Den invigs i december 2010.