Concent anställer affärsutvecklare

Concent anställer affärsutvecklare
Satsning på bostadsutveckling.

Concent har rekryterat en affärsutvecklare med särskild inriktning mot bostadsutveckling.
David Aspehult har erfarenhet inom marknadsföring och försäljning. Han har en ekonomi- och juridikexamen från Uppsala universitet och har bland annat framgångsrikt listat GuldAdam på svenska börsen 2013 samt lanserat Viaplay i Skandinavien 2010. David tillträder sin nya tjänst den 6 oktober.