Nyheter

Concent förlorar miljontvist mot SHL-klubb

Foto: Getty Images

Ett avtal om att fastighetsbolaget Concent AB, ett dotterbolag till Concent Holding, skulle ge en miljon kronor plus skatter i sponsorpengar till Örebro Hockey efterlevdes aldrig.
Det slår tingsrätten fast i en dom som innebär att bolaget nu ska betala drygt 1,2 miljoner kronor till SHL-laget.

Målet i Stockholms tingsrätt rör betalning enligt två sponsoravtal som Örebro Hockey påstår att bolaget har ingått med fastighetsbolaget Concent AB respektive moderbolaget Concent Holding. Örebro Hockey har i första hand yrkat att Concent AB till Örebro Hockey ska betala 1 246 200 kronor jämte ränta på beloppet, för ett sponsoravtal som träffades i maj 2015. I andra hand ställs kravet mot moderbolaget, meddelar nyhetsbyrån Sirén. 

Concent företräddes vid avtalets ingående av Mikael Fahlander. Concent och moderbolaget har bestritt käromålen. Argumentet har varit att avtalet undertecknades av dåvarande huvudägaren Mikael Fahlander, utan att han varit behörig att göra det. ”Han har inte haft någon form av fullmakt att för bolagets räkning ingå avtal med Örebro Hockey”, skriver Concent, som därmed inte vill betala ut sponsorpengarna till hockeyklubben.

Tingsrätten anser inte att hockeyklubben hade några skäl att ifrågasätta Fahlander som bolagets och huvudsponsorns företrädare vid avtalets ingång. Concent  AB ska därför ses som fortsatt bundet av det omtvistade avtalet, som gäller säsongen 2016/2017. Örebro Hockey har tillhandahållit tjänster som ingick i avtalet, till exempel så har Concents logga funnit på matchtröjor och i matchprogrammet.  

 
”Tingsrätten har kommit fram till att Concent är bundet till huvudsponsoravtalet och att Örebro Hockey har tillhandahållit överenskomna tjänster”, står det i domen.

Concent är därför skyldigt att i enlighet med avtalet betala 1 000 000 kronor och lagstadgade skatter. De ska även betala nära 300.000 kronor i rättegångskostnader till motparten.  Eftersom tingsrätten bifaller Örebro Hockeys förstahandsyrkande ska talan mot moderbolaget ogillas.

Entreprenören Mikael Fahlander var tidigare ordförande i Örebro Hockey, och har varit involverad i en rad klubbar, vid sidan av flera omdiskuterade byggprojekt, däribland Barents center i Haparanda, som aldrig blev byggt.

Mikael Fahlander har för Concents räkning tidigare ingått fleråriga sponsoravtal med olika idrottsklubbar, bland annat Vita Hästen och Asplöven. Utifrån detta anser tingsrätten att ”det är utrett att Mikael Fahlander vid upprepade tillfällen och utan att Concent har invänt mot detta uppträdde som fullmäktig för Concent vid tecknande av sponsoravtal”.