Nyheter

Concent säljer Barents Center

Bild: Wester+Elsner

Concent har tecknat avtal om försäljning av Barents Center, en planerad multibyggnad i Haparanda.

Köpare är en grupp investerare med de finska entreprenörerna Erkki Hanhirova och Jarmo Viitala som huvudägare.

Barents Center ska bli en multibyggnad bredvid IKEA i Haparanda med gymnasieskola, multiarena, innovationscenter, vårdcentral, dagligvarubutik, handel med mera.

På måndagsmorgonen meddelade Concent att de säljer Barents center. De nya ägarna kommer att vara delaktiga i produktionen, uthyrningen och driften av Barents Center. Jarmo Viitala har lång erfarenhet av att producera och driva köpcentrum. Bland annat har han utvecklat IDEA Park i Tammerfors, ett av Finlands största köpcentrum med 115.000 kvm total yta, där han också fortfarande är stor ägare och har tio års drifterfarenhet.

Total uthyrningsbar yta i Barents Center uppgår till ca 58.000 kvm. Concent har sedan tidigare bygglov och har genomfört markarbeten, och full produktion kommer nu starta inom kort. Produktionen delas upp i två etapper, där färdigställande beräknas ske i tredje kvartalet 2018 respektive första kvartalet 2019.

Parterna har överenskommit om att inte offentliggöra köpeskillingen, som dock görs på marknadsmässiga villkor.

Köparna tillträder Barents Center efter godkänd slutbesiktning och Concent bokför också resultatet från försäljningen vid tillträdet.

– Det är glädjande att Barents Center nu säljs och kommer färdigställas. Vi har arbetat med projektet under lång tid och är stolta över att skapa en multibyggnad som kommer tillföra mycket för Haparanda och regionen. Erkki Hanhirova som bor i Tornio har ett stort hjärta för bygden och kommer tillsammans med Jarmo Viitala och hans långa erfarenhet av produktion och drift av köpcentrum vara mycket bra långsiktiga ägare av Barents Center, säger Sven Kallstenius, styrelseordförande i Concent Holding AB, i ett pressmeddelande.

Erkki Hanhirova och Jarmo Viitala säger i samma pressmeddelande att de är glada och stolta över att bli ägare av Barents Center, en byggnad som är unik i sitt slag i Sverige och som kommer öka regionens attraktionskraft.