Nyheter

Concent stämmer tidigare vd och styrelse

NGM-noterade Concent har lämnat  in stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt mot bolagets tidigare styrelse och vd.
Stämningen avser krav på skadestånd hänförligt till utdelning på preferensaktier som aktieägarna, i enlighet med förslag av styrelsen, beslutade om den 11 mars och den 27 juni 2016.

Concent anser att i balansräkningen för bolaget och koncernen hade aktier och goodwill tagits upp till värden som vida översteg de verkliga värdena. Hade aktie- och goodwillposten tagits upp till sitt rätta värde hade det saknats fritt eget kapital. Därutöver var likviditeten mycket ansträngd. Utdelningarna stred därmed mot aktiebolagslagens regler och utgjorde otillåtna värdeöverföringar som skadat Concent, skriver Concent.

Concent yrkar i stämningsansökningarna skadestånd om cirka 24 miljoner kronor plus ränta och ersättning för rättegångskostnader.

Stämningsansökningarna utgör en del i arbete för att reda ut turerna i Concentkoncernen under åren 2014-2017. Det arbetet är pågående och kan leda till att ytterligare rättsliga åtgärder vidtas, skriver Concent.


Nyhetsbyrån Direkt