Nyheter

Concent stämmer tidigare vd, styrelse och revisor

Concent har lämnat in två separata stämningsansökningar mot bolagets tidigare styrelse, VD och faktiska företrädare respektive bolagets tidigare revisor och huvudansvarige revisor.

Concent yrkar i stämningsansökningarna bristäckningsansvar/skadestånd med 95 761 813 kronor och ersättning för sina rättegångskostnader. 

Det framgår av ett pressmeddelande.

Concent Holding AB har givit in två separata stämningsansökningar till Stockholms tingsrätt och Solna tingsrätt mot bolagets tidigare styrelse, VD och faktiska företrädare respektive bolagets tidigare revisor och huvudansvarige revisor. Det meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Stämningsansökningarna avser krav på bristäckningsansvar/skadestånd hänförligt till Concents köp av Concent Utveckling Holding AB under år 2014.

Köpeskillingen för Utveckling Holding uppgick till 500 mkr. Enligt den sakkunnigutredning som Concent låtit genomföra uppgick marknadsvärdet på  tillgångarna i Utveckling Holding endast till cirka 14 mkr. Concent anser alltså att bolaget betalde ett överpris om cirka 486 mkr. 

Med anledning av detta är Concent av uppfattningen att förvärvet och de efterföljande amorteringarna om cirka 95 mkr på köpereversen utgjort en olaglig värdeöverföring i strid mot aktiebolagslagens regler. Concent yrkar i stämningsansökningarna bristäckningsansvar/skadestånd med 95 761 813 kronor och ersättning för sina rättegångskostnader. 

Stämningsansökaningarna är resultatet av det omfattande arbete som bolaget lagt ned med att reda ut turerna i Concent-koncernen under åren 2014 – 2017.