Nyheter

”Corona har ritat om kartan”

Elite Hotel Skellefteå. Bild: White

White Arkitekter har många hotell på sin meritlista, bland annat det pågående projektet House of Choice i Arenastaden.
I dagsläget är hotell en kategori som minskat.
– Corona har ritat om kartan, säger Mattias Lind, arkitekt på White i Göteborg.

White arkitekter toppar Byggfaktas lista över de mest aktiva arkitekterna inom de ”krisande kategorierna” hotell, handel och restauranger. Ysauragi och Urban Escape i Stockholm, Elite Hotell i Skellefteå och Vänerskärgården i Lidköping är några prestigebyggen de varit involverade i.

– Dessutom har vi precis avslutat ett uppdrag åt Hotell Riverton i Göteborg som genomgått en stor om- och tillbyggnad, berättar Mattias Lind, som är arkitekt på White i Göteborg.

Det senaste året har antalet byggstartade hotellprojekt i Västra Götaland varit näst intill obefintliga, och White har känt av en nedgång.

– Fram till corona upplevde vi en högkonjunktur, men nu har kartan ritats om helt. Vi befinner oss mitt i en pandemi som har förändrat beteenden, säger Mattias Lind.

Att många börjat jobba hemifrån får konsekvenser för hotellnäringen. Färre resor, konferenser, möten och mässor ger färre hotellnätter.

– Många nya beteenden som utvecklats under pandemin verkar snabbt ha etsat sig fast. Teamsmöten har till exempel blivit den självklara arbetsformen.

Han är dock inte orolig för framtiden, utan ser ett behov av både nya kreativa lösningar och hotell i A-lägen.

– Läget är avgörande. Det kommer alltid finns behov av hotell i A-lägen. Däremot kan det ske en utslagning i sämre lägen.

Mattias Lind tror även att pandemin kan gynna mindre hotell nära naturen, som till exempel Whites klimatpositiva projekt Ekoladan Lindeborgs Eco Retreat eftersom många söker sig till naturen, bort från tätbefolkade storstäder och smittorisker.

– Förändrade beteenden gör att hotellen måste anpassa sig. Nöden är uppfinningarnas moder och det saknas inte kreativa människor.

Enligt statistiken från Byggfakta har även antalet byggstartade butiks- och handelsprojekt minskat det senaste året. Detta är också något som Mattias Lind märkt av.

– Vi ser många vakanser i butiksplan när kedjor fått klappa igen. Förklaringen är näthandeln i kombination med corona och höga hyresnivåer. Vakanta butikslokaler kommer att påverka attraktiviteten i stadskärnorna och vi ser här ett ökat behov av att ställa om sina lokaler efter de nya behov som uppstått i det nya normala.

Att ombyggnader ökar på bekostnad av nybyggnation är också en effekt av pandemin.

– Fastighetsägare som sitter man med stora tomma lokaler bygger hellre om och anpassar än river och bygger nytt. Att tillvarata det man har speglar även ett hållbarhetsperspektiv. Det är nödvändigt att byggandet ställer om ur klimatsynpunkt. Men just nu tror jag vi ser en coronaeffekt snarare än en koldioxideffekt.

Ritar du på något hotell nu?

– Nej, det gör jag inte. Nu jobbar jag med utvecklingen av några stora kvarter. Jag jobbar också med kontorsprojekt åt NCC i Masthuggskajen.

Bildtexter:

Rankinglistorna i bildspelet ovan anger de mest aktiva (utifrån antal projekt och sekundärt total byggkostnadsvolym) arkitekterna och byggentreprenörerna inom köpcentrum, handel, butiker och restauranger de senaste tre åren. Källa: Byggfaktas rapport ”Krisande kategorier”.