Nyheter

Corona: Vilka nya åtgärder behövs från politiken?

Coronakrisen har redan nu fått stora konsekvenser på samhällsekonomin och har bland annat resulterat i att amorteringskravet tagits bort temporärt.
Men kommer bostadsmarknaden att påverkas av coronakrisen framöver och vilka nya åtgärder behövs från politiken? De frågorna försökte man ge svar på i ett seminarium arrangerat av HSB.

Medverkade gjorde Emma Hult (Mp), riksdagsledamot och ordförande civilutskottet,
Jakob Forssmed (Kd), riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson, Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef Byggföretagen, Robert Boije, chefsekonom, SBAB
och Anders Lago, förbundsordförande, HSB.

Robert Boije började med att ge en bild av bostadsmarknaden hittills i år. Och det är en positiv bild: omsättningen på bostadsmarknaden bedöms som god och priserna har stigit.
– Villapriserna har stigit i alla områden där vi mäter och även lägenheterna har stått emot coronakrisen väl. Där har priserna stigit i de flesta områdena hittills i år, förutom i Storstockholm och Storgöteborg. Där har priserna sjunkit med 0,9 procent respektive 1,5 procent, sa Robert Boije.
Men om coronakrisen fortsätter och arbetslösheten stiger kan den stabila inledningen ändra sig.
– Räntan och hushållens disponibla inkomst har stor påverkan på bostadsmarknaden, och det gäller både i coronatider och andra tider, sa han.

Anders Lago höll med om att det går trögare i Stockholm men att försäljningen av bostäder i resten av landet fortsätter som vanligt.
– De projekt som är i gång nu kommer att färdigställas, men efter det tror jag på färre byggstartade bostadsprojekt. Ökad arbetslöshet och nedgång i ekonomin är förklaringen till det, sa han.

Emma Hult fick frågan om vilka regeringsbeslut som hittills har varit de viktigaste för att inte få bostadsmarknaden att stanna av.
– Att se till att personer fortfarande har ett jobb till. Där har regeringen bland annat infört korttidspermitteringar.

– Regeringen har gjort den del åtgärder, som att tillfälligt plocka bort amorteringskravet, men det är fortfarande för lite. Jag tycker att det behövs en rejäl översyn, inte minst för att hitta lösningar för hur förstagångsköpare ska komma in på bostadsmarknaden utan att behöva hyra en dyr, nyproducerad lägenhet. Höjningen av bostadsbidraget är välkommet, men det är ju också tillfälligt, sa Jakob Forssmed.

–  Jag hade gärna sett en reform av bostadsbidraget, men just nu handlar det om att man ska kunna behålla den bostad man har, sa Emma Hult.

På frågan vilka ytterligare åtgärder de vill se svarade Tanja Rasmusson att hon tycker att det är viktigt att se till att bygg- och anläggningsbranschen hålls livskraftig, eftersom den påverkar hela samhället.
– Där skulle regeringen till exempel kunna se till att öka den offentliga sektorns byggande.
– Jag håller med. Vi och andra aktörer tvekar med att sätta igång nyproduktion nu. Men det är inga nya problem, och de åtgärderna behövs oavsett om det är corona eller inte, sa Anders Lago.

Moderator André Johansson, som jobbar som marknads- och kommunikationschef på HSB Riksförbund, bad till sist deltagarna att fundera på om coronakrisen kunde medföra något positivt.

Jakob Forssmed:
– Det är intressant att se vad som händer i städer när det är färre bilar som åker och vilka lärdomar vi kan få av det. Vi har sett exempel på pop-up-cykelvägar. Anders Lago:
– Att digitaliseringen måste gå snabbare, och hur viktigt en bostad är.

Emma Hult:
– Jag hoppas man tar chansen och renovera befintliga bostäder, för där finns mycket att göra. Vi har sett exempel på hur djur och natur tar över städer och där kan vi fundera på hur man ska bygga utan att bilen behöver vara i centrum.