Krönikor & Debatt

Dags att införa grönt ROT-avdrag

Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna
Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna .

Kriget i Ukraina har tydligt visat att vi snabbt behöver ställa om för en ny verklighet. Vi behöver förbruka mindre energi, och ett sätt att göra det på är att få ner bostäders energiförbrukning. Vi behöver också bli bättre på att använda befintliga byggmaterial och öka andelen återbrukat material, både för att tära mindre på miljön men också för att minska vår klimatpåverkan. För att påskynda den nödvändiga omställningen föreslår vi ett införande av grönt ROT-avdrag. Det skulle skapa incitament för privatpersoner att vara en aktiv del i omställningen, skriver Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.

ROT-avdraget infördes i Sverige år 1993 som en åtgärd för att minska förekomsten av hushållens inköp av svart ar­betskraft inom byggsektorn. Sedan dess har det justerats både när det gäller avdragsnivå och vilken typ av tjänster som ingår. Med Skatteverket som garant har det under snart 30 år finslipats till ett tydligt och välfungerande sys­tem. Nu är det dags att utveckla ROT till nästa nivå genom att införa ett grönt ROT-avdrag.


Skapa incitament för ett mer hållbart byggande

Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet får idag en skatterabatt upp till 50 000 kronor per person och år vid nyttjande av ROT. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms. För att skapa incitament och väcka intresse hos privatpersoner att bygga och renovera mer hållbart, vill vi införa ett grönt ROT-avdrag. Vi föreslår att man utöver existerande ROT-avdrag får en skatterabatt på maximalt 50 procent av arbets- och materialkostnaden upp till 50 000 kronor i ett nytt grönt ROT-avdrag.

Från Byggmaterialhandelns sida anser vi att det är ett bra läge att genomföra förändringar nu. ROT är en bevisad reform som förändrar beteende hos många privatpersoner i Sverige. Bostadsmarknaden behöver ställa om till ett grönare och mer hållbart byggande och samtidigt skapa nya, välbehövliga arbetstillfällen inom byggsektorn.

Tre förslag som bör ingå i grönt ROT-avdrag:

1.Ökad cirkularitet
Prioritera och underlätta för att bygga med återbrukat byggmaterial. Om minst tio procent av byggmaterialet i ett byggprojekt är återbrukat material så ska man vara kvalificerad för grönt ROT-avdrag.

2.Hållbara produkter
Prioritera att privatpersoner använder och efterfrågar hållbara produkter som är klassificerade i ett miljö-bedömningssystem eller som har en låg klimatpåverkan. Om minst 25 procent av mängden inköpt bygg­material är hållbart så ska man vara kvalificerad för grönt ROT-avdrag.

3.Energieffektivisering
Prioritera åtgärder som minskar energiförbrukningen i bostäder. Det kan exempelvis vara tilläggsisolering, byte av gamla fönsterglas till treglasfönster och införande av mer effektiv värmekälla. Byggnader i Sverige förbrukar ungefär 20 procent av Sveriges totala energi. Genom energieffektivisering av bostäder kan vi snabbt minska energiförbrukningen.

Byggbranschen står idag för tio procent av Sveriges BNP och är den enskilt största sektorn i och en viktig motor i svensk ekonomi. Genom att införa ett grönt ROT-avdrag uppnår vi flera positiva effekter samtidigt: vi ställer om byggsektorn till grönt och hållbart byggande, minskar Sveriges energiförbrukning och skapar fler arbetstillfällen.

Monica Björk, vd, Byggmaterialhandlarna